Arbetsflöde för ljudböcker

Publicerad:

Nu finns ett arbetsflöde för ljudböcker. Med ljudböcker menas här inlästa böcker, tillgängliga på fysisk bärare (CD eller MP3-CD), eller som strömmade filer.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET