Startsida

Nyheter

Om Metadatabyrån

Metadatabyrån innehåller nationell praxis och anvisningar inom metadata och katalogisering. Metadatabyråns redaktion finns på Kungliga biblioteket.

I Metadatabyrån hittar du bland annat:

  • information om KB:s metadatastandarder
  • sidor för samarbetsgrupper inom metadata och katalogisering
  • anvisningar för katalogisering enligt RDA
  • riktlinjer och praxis för auktoritetsarbete, klassifikation och ämnesord
  • exempel från Libris katalogisering
  • länkar till utbildningsmaterial och tjänster

Text