Ämnesordsprotokoll

Här publiceras mötesprotokoll från de ämnesordsmöten där nya termer och ändringar bestäms.

Ämnesordsförslag och ämnesordsmöten

Förslag på nya termer eller ändringar av befintliga termer redovisas via ämnesordsförslag som skickas ut på remiss till intresserade Libris-bibliotek. Remisstiden är vanligtvis en vecka. Redaktionen för Svenska ämnesord går därefter igenom inkomna synpunkter och fattar beslut om vila nya termer och ändringar som ska införas. Beslut om nya termer och ändringar redovisas i ämnesordsprotokoll.

Anmäl intresse om att ta emot utskick av förslag och ämnesordsprotokoll till Redaktionen för Svenska ämnesord på adress amnesord(a)kb.se

Publicerade ämnesordsprotokoll

För äldre protokoll, kontakta Redaktionen för Svenska ämnesord.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET