Appendix i RDA

I RDA finns ett antal appendix som innehåller olika typer av anvisningar. Vissa av dessa appendix tillämpas inte i Libris, andra har en svensk tillämpning. Här finns information om vad som gäller för respektive appendix med någon form av specialtillämpning i Libris.

A: Stora och små bokstäver

Librispraxis: Stora och små bokstäver på svenska: följ senaste upplagan av Svenska skrivregler.
Stora och små bokstäver på andra språk: följ RDA Appendix A, med undantag för RDA A.32:

A.32 Stora och små bokstäver i translittererade namn och titlar

Librispraxis: Om språket inte har något system med stora och små bokstäver, får första ordet i en titel eller mening och första ordet i ett institutionsnamn eller på en underavdelning av ett institutionsnamn stor begynnelsebokstav. Vid egennamn, följ svensk praxis.

B: Förkortningar och symboler 

B.7 Förkortningar i det latinska alfabetet

Librispraxis: Tillägg av svenska förkortningar.
Se Appendix B.7 (med de svenska förkortningarna).

B.11 Namn på vissa länder, stater, provinser, territorier etc.

Librispraxis: Förkorta inte namn på länder. Skriv till exempel Nya Zeeland, inte N.Z.

H: Tid i den kristna kalendern

Appendix H finns i svensk översättning: Appendix H på svenska.

I: Relationsbeteckningar: relationer mellan en resurs och personer, familjer eller släkter och institutioner knutna till resursen

Librispraxis: Tillämpas ej. Ange relationer i bibliografiska poster med hjälp av funktionskoder Länk till annan webbplats..  

J: Relationsbeteckningar: relationer mellan verk, uttryck, manifestationer och exemplar

Librispraxis: Tillämpas ej. Ange relationer i bibliografiska poster med hjälp av anmärkningar, auktoriserade sökingångar utan relationsbeteckningar eller länkfält.

K: Relationsbeteckningar: relationer mellan personer, familjer eller släkter och institutioner

Librispraxis: Tillämpas ej. Ange vid behov relationer i auktoritetsposten, men använd tills vidare inte relationsbeteckningarna från RDA Appendix K för att beskriva relationen.

M: Relationsbeteckningar: ämnesrelationer

Librispraxis: Tillämpas ej.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET