Appendix H

Appendix H, Tid i den kristna kalendern, ger information om hur tid i den kristna kalendern anges.

Librispraxis: se nedan.

H.1 Tid före och efter Kristi födelse

f.Kr.

Librispraxis: Använd förkortningen f.Kr. för årtal i den förkristna eran. Placera förkortningen efter årtalet eller efter varje årtal som omfattar en tidsrymd.

 • 71 f.Kr.
  (Spartacus död)
 • cirka 495 f.Kr.-429 f.Kr.
  (Perikles levnadstid)
 • 1300-talet f.Kr.
  (Drottning Nefertitis verksamhetstid)

e.Kr.

Librispraxis: Använd förkortningen e.Kr. endast när årtalen omspänner båda den förkristna och kristna eran.

 • 63 f.K.r-14 e.Kr.
  (Kejsare Augustus levnadstid)
 • 43 f.Kr.-17 e.Kr. eller 18 e.Kr.
  (Ovidius levnadstid)

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET