Olika identiteter för en individ ansvarig för ett verk

När en individ som är ansvarig för ett verk har mer än en identitet (t.ex. verkligt namn + pseudonym), och de olika identiteterna används omväxlande för olika manifestationer av verket, måste du välja en av identiteterna för att konstruera den auktoriserade sökingången för verket (RDA 6.27.1.7 Länk till annan webbplats.).

Inledning

För att välja vilken av identiteterna som ska användas i konstruktionen av den auktoriserade sökingången för verket, använd:

 1. i första hand den identitet som används mest frekvent i manifestationerna
 2. i andra hand den identitet som förekommer i de senaste manifestationerna.

Vid översättningar och utländska verk, följ respektive nationalbibliografis val.

Det finns många felaktiga poster i Libris, där ett och samma verk har olika sökingångar (olika huvuduppslag). Vikten av att samla alla manifestationer av ett och samma verk under samma auktoriserade sökingång har inte varit tydlig.

Det är också så att pseudonymer har behandlats på olika sätt i bibliotekskatalogen. Ibland har individer som använt riktigt namn + pseudonym behandlats som två identiteter, ibland som varianter av en och samma identitet. Det betyder att katalogisatören även måste vara uppmärksam på om det finns en eller flera länkbara entiteter för den ansvariga individen. Läs även mer om Pseudonymer.

Mest frekvent identitet

Om en individ som är ansvarig för ett verk har mer än en identitet men denna individ inte identifieras konsekvent i manifestationer som förverkligar verket, konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att kombinera:

 • den auktoriserade sökingången för den identitet som används mest frekvent i manifestationer som förverkligar verket
 • den föredragna titeln för verket.

Vid översättningar och utländska verk, följ respektive nationalbibliografis val.

Individens olika identiteter är auktoriserade i varsin länkbar entitet:
Carl-Johan Vallgren använder förutom sitt verkliga namn även pseudonymen Lucifer.
För verket "Skuggpojken" har båda identiteterna använts omväxlande för olika manifestationer. För manifestationer på originalspråket svenska har pseudonymen Lucifer använts, och för översättningar till flera andra språk har namnet Carl-Johan Vallgren använts.
Det finns en länkbar entitet för varje identitet (Vallgren respektive Lucifer).
Du måste välja en av identiteterna när den auktoriserade sökingången för verket ska konstrueras. Den identitet som valts är den som används mest frekvent i manifestationerna på originalspråk.

Manifestation på originalspråket svenska

Instans av Verk:
(Har titel / Titel / Huvudtitel: Skuggpojken)

Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Lucifer, 1964-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Skuggpojken
Upphovsuppgift: Lucifer

Manifestation av ett norskt uttryck av samma verk

Instans av Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Skuggpojken
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Lucifer, 1964-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Språk: Länka till entitet: Norska
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Skuggpojken
  / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Skyggegutten
Upphovsuppgift: Carl-Johan Vallgren ; oversatt fra svensk av Bjørn Alex Herrman


Auktoriserad sökingång för verket:
Auktoriserad sökingång för den identitet som har skapat verket: Lucifer, 1964-
Föredragen titel: Skuggpojken

Tillägg för det norska uttrycket:
Uttryckets (översättningens) språk: Norska

Identitet i de senaste manifestationerna

Om det inte omedelbart går att bestämma vilken identitet som används mest frekvent, konstruera den auktoriserade sökingången genom att kombinera:

 • den auktoriserade sökingång som representerar den identitet som förekommer i de senaste manifestationerna som förverkligar verket
 • den föredragna titeln för verket.

Vid översättningar och utländska verk, följ respektive nationalbibliografis val.

Individens olika identiteter är samlade i en länkbar entitet:
Stina Aronson använde olika identiteter i sitt författarskap, bland annat pseudonymen Sara Sand. För verket "Tolv hav" användes pseudonymen Sara Sand i den först utgivna manifestationen och det verkliga namnet i en senare utgiven manifestation.

I Libris är dock alla hennes identiteter samlade i en länkbar entitet under hennes verkliga namn, med pseudonymerna som varianter (se-hänvisningar). Därför blir den auktoriserade sökingången för den identitet som har skapat verket "Tolv hav" hennes verkliga namn.
Här visas två olika manifestationer av verket:

Instans av Verk:
(Har titel / Titel / Huvudtitel: Tolv hav)

Ange inte den föredragna titeln för verket i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Aronson, Stina, 1892-1956
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans (manifestation utgiven 1930):
Har titel / Titel / Huvudtitel: Tolv hav
Upphovsuppgift: Sara Sand

Instans (manifestation utgiven 2009):
Har titel / Titel / Huvudtitel: Tolv hav
Upphovsuppgift: Stina Aronson

Auktoriserad sökingång för verket:
Auktoriserad sökingång för den identitet som har skapat verket: Aronson, Stina, 1892-1956
Föredragen titel: Tolv hav

Utländska verk

Vid katalogisering av utländska verk (och översättningar av dessa), följ respektive nationalbibliografis val.

Utländskt verk:
Stephen King använder förutom sitt verkliga namn även pseudonymen Richard Bachman.
För verket "Blaze" har i USA båda identiteterna använts omväxlande för olika manifestationer.

Följ LC:s val av auktoriserad sökingång för verket eftersom skaparen är amerikan.

Instans av Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
--- [Eftersom det översatta verkets titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange någon titel.]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Bachman, Richard
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Språk: Länka till entitet: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Blaze
Upphovsuppgift: Stephen King writing as Richard Bachman

Auktoriserad sökingång för verket:
Auktoriserad sökingång för den identitet som har skapat verket: Bachman, Richard
Föredragen titel: Blaze

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET