Verk med delat upphovsansvar ("collaborations")

"Collaborations" är verk som skapats av flera agenter tillsammans. Agenterna är gemensamt ansvariga för verket (RDA 6.27.1.3länk till annan webbplats).

En av agenterna har huvudsakligt upphovsansvar

Om två eller flera agenter är gemensamt ansvariga för att ha skapat ett verk ("collaboration"), konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att kombinera (i den här ordningen):
a) den auktoriserade sökingången för agenten med huvudsakligt upphovsansvar
b) den föredragna titeln för verket

Auktoriserad sökingång för verket:
Palm, Daniel. Skogsbruk vid vatten

Beskriven resurs: Skogsbruk vid vatten / huvudförfattare: Daniel Palm ; medförfattare: Elisabet Andersson, Anja Lomander

Undantag:

 • Institutioner som skapare
  En institution betraktas som skapare av ett verk under vissa omständigheter, se Institutioner som är skapare. Om en eller flera institutioner och en eller flera personer eller släkter är gemensamt ansvariga för skapandet av ett verk som faller inom en eller flera av de kategorier som nämns i RDA 19.2.1.1.1länk till annan webbplats, konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att kombinera (i denna ordning):
  a) den auktoriserade sökingången för institutionen med huvudsakligt ansvar
  b) den föredragna titeln för verket
 • Filmverk
  För filmer, video, tv-spel, etc. konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att använda den föredragna titeln för verket.
 • Musikverk
  För samarbeten mellan en kompositör och en textförfattare, librettist, koreograf etc., tillämpa instruktionerna under RDA 6.28.1.2–6.28.1.4länk till annan webbplats.

Två eller flera av agenterna har huvudsakligt upphovsansvar

Om två eller flera agenter presenteras som huvudsakligt ansvariga för verket, konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att kombinera (i denna ordning):
a) den auktoriserade sökingången för den först nämnda agenten
b) den föredragna titeln för verket

Auktoriserad sökingång för verket:
Häglund, Hans, 1952-. Ludvika lexikon

Beskriven resurs: Ludvika lexikon : en bok om Ludvika kommun från då till nu / redaktör: Hans Häglund ; huvudförfattare: Hans Häglund och Lilian Jakobsson

Huvudsakligt upphovsansvar framgår ej

Om det inte framgår vem som har huvudsakligt upphovsansvar, konstruera den auktoriserade sökingången genom att kombinera (i denna ordning):
a) den auktoriserade sökingången för den först nämnda agenten i den först mottagna resursen
b) den föredragna titeln för verket

Auktoriserad sökingång för verket:
Rosén Andersson, Helena, 1966-. Lagen om offentlig upphandling

Beskriven resurs: Lagen om offentlig upphandling : en kommentar / Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist, Natalie Svensson

Skapare med olika roller

Skaparna av verk med delat upphovsansvar kan ha samma eller olika roller (RDA 19.2.1länk till annan webbplats). Oavsett vilket, välj den först nämnda skaparen.

Auktoriserad sökingång för verket:
Adbåge, Emma, 1982-. Rally och Lyra

Beskriven resurs: Rally och Lyra / Emma Adbåge, Marie Norin
Kommentar: Adbåge är illustratör och Norin författare.

Varierande inbördes ordning mellan skaparna

Om den inbördes ordningen mellan agenterna ansvariga för skapandet av verket skiftar i olika resurser eller i olika referensverk, konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att kombinera (i denna ordning):
a) den auktoriserade sökingången för den först nämnda agenten i den först mottagna resursen
b) den föredragna titeln för verket

Auktoriserad sökingång för verket:
Hultenheim Klintberg, Ingrid, 1959-. Axeln

Beskrivna resurser:

 • Första upplagan (den först mottagna resursen):
  Axeln / Ingrid Hultenheim Klintberg, Ann-Christine Gunnarsson Holzhausen
 • Andra upplagan:
  Axeln / Ann-Christine Gunnarsson Holzhausen, Ingrid Hultenheim Klintberg
Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET