Antal ljudkanaler

Antal kanaler som använts vid ljudåtergivning.

Antal ljudkanaler är inte ett kärnelement.

Om informationen är omedelbart tillgänglig, ange antal ljudkanaler som använts för att göra en inspelning, se RDA 3.16.8länk till annan webbplats.

Använd i första hand en eller flera termer från nedanståenden lista:

  • mono
  • stereo
  • 4-kanalsstereo
  • surround

Om ingen av ovan nämnda termer är lämplig, använd en annan koncis term.

Libris

  • Övriga fysiska detaljer

MARC21

  • 300 #b

Övriga fysiska detaljer: mono

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET