Produktionsuppgift

Uppgift om produktionsort, producent och datum för en opublicerad resurs.

Produktionsort

RDA 2.7.2länk till annan webbplats

Produktionsorten identifierar platsen där en opublicerad resurs är framställd.

Produktionsort är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Ej obligatoriskt. Produktionsort anges endast om den framgår av manifestationen eller är känd. Trolig produktionsort eller "Produktionsort okänd" anges ej.

Källa: Hämta uppgift om produktionsort från följande källor (i denna ordning):

 • samma källa som producentens namn
 • en annan källa inom manifestationen (se RDA 2.2.2länk till annan webbplats)
 • en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4länk till annan webbplats. Uppgift som hämtas utanför manifestationen anges inom klammer.

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om produktionsort får hämtas från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris

 • Produktion / Produktion / Plats / Plats / Benämning

MARC21

 • 264 _/0 #a

Återge uppgift om produktionsort som den förekommer i källan, följ de generella riktlinjerna i ”Transcription" - RDA 1.7.

Librispraxis: Följ det andra valfria tillägget i RDA 2.7.2.3länk till annan webbplats, d.v.s. att lägga till namn på land, delstat, provins etc. om det behövs för identifiering eller åtkomst. Om uppgiften hämtas utanför manifestationen ska den klamras. Använd svensk namnform om sådan finns, annars den officiella inhemska formen.

Produktionsort på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om namnet på produktionssorten förekommer i källan på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, ange den uppgift som är på huvudtitelns språk. Om detta kriterium inte kan tillämpas, återge den uppgift som kommer först i källan, RDA 2.7.2.5länk till annan webbplats.

Producentnamn

RDA 2.7.4länk till annan webbplats

Producentnamn är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Ej obligatoriskt. Producentnamn anges endast om det framgår av manifestationen eller är känt. Troligt producentnamn eller "producent okänd" anges ej.

Källa: Hämta uppgift om producentens namn från följande källor (i denna ordning):

 • samma källa som huvudtiteln
 • en annan källa inom manifestationen (se RDA 2.2.2länk till annan webbplats)
 • en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4länk till annan webbplats. Uppgift som hämtas utanför manifestationen anges inom klammer.

Librispraxis för AV-medier: Uppgift om producentens namn får hämtas från valfri källa inom manifestationen, utan prioritetsordning.

Libris

 • Produktion / Produktion / Agent / Agent / Benämning

MARC21

 • 264 _/0 #b

Återge producentens namn som det förekommer i källan, följ de generella riktlinjerna i ”Transcription" - RDA 1.7.

Librispraxis: Tillämpa generellt inte den valfria uteslutningen i RDA 2.7.4.3länk till annan webbplats, att utesluta hierarkiska nivåer i producentens organisation.

Tillämpa generellt inte det valfria tillägget i RDA 2.7.4.4 länk till annan webbplats att lägga till en term som anger en producents funktion om det inte behövs en mer specifik funktionsuppgift än "producent".

Producentens namn på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om namnet på producenten förekommer i källan på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, ange det namn som är på huvudtitelns språk. Om detta kriterium inte kan tillämpas, återge den uppgift som kommer först i källan, RDA 2.7.4.6.

Produktionstid

RDA 2.7.6länk till annan webbplats

Produktionstid är ett kärnelement för opublicerade resurser.

Källa: Hämta uppgift om produktionstid från valfri källa. Uppgift som hämtas utanför manifestationen anges inom klammer.

Kommentar: Tillsammans med Produktion / Produktion används alltid Huvudsakligt tillgängliggörande/Primär produktion, utom för samlingsposter. Ange produktionsort, producentnamn och årtal (motsvarande fält 264 i MARC21 och Datum i Libris format) i Produktion / Produktion. Land och årtal (motsvarande 008 i MARC21 och År i Libris format) ska ligga i Huvudsakligt tillgängliggörande/Primär produktion.

Libris

 • Produktion / Produktion / Datum

Kommentar: Får innehålla text och interpunktionstecken.

MARC21

 • 264 _/0 #c

Libris

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum

MARC21

 • 008/06

Libris

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År

Kommentar: Får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.

MARC21

 • 008/07-10

Libris

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Kompletterande datum

Kommentar: Får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.

MARC21

 • 008/11-14

Återge produktionstiden som den förekommer i källan. Följ riktlinjerna i "Transcription" - RDA 1.7 och Tal (siffror och bokstäver) - RDA 1.8.

Produktion / Produktion / Datum: 1925

Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1925

Librispraxis: Tillämpa det valfria tillägget i RDA 2.7.6.3länk till annan webbplats om uppgiften inte är angiven enligt gregoriansk eller juliansk kalender. Klamra.

Om produktionstiden angivits i källan i form av ett kronogram, RDA 2.7.6.4länk till annan webbplats, tillämpa alternativet och ange uppgiften med arabiska siffror enligt den gregorianska eller julianska kalendern. Klamra. Ange kronogrammet i en anmärkning om det är viktigt för identifiering.

Om produktionstiden inte går att identifiera, lägg till en produktionstid (om den är känd) eller en trolig produktionstid enligt anvisningarna i Tidsangivelser - RDA 1.9. Ange i sista hand [produktionstid okänd].

Troligt årtionde för produktionstid

Produktion / Produktion / Datum: [192?]

Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 192u


Årtalet osäkert men tidigaste och senaste årtal kan anges

Produktion / Produktion / Datum: [mellan 1860 och 1895?]

Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1860
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Kompletterande datum: 1895


Produktionstid okänd

Produktion / Produktion / Datum: [produktionstid okänd]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: uuuu

Fiktiv eller felaktig produktionstid

Om det är känt att produktionstiden som är angiven i manifestationen är fiktiv eller felaktig, gör en anmärkning om den korrekta eller troliga produktionstiden, RDA 2.7.6.3länk till annan webbplats.

Produktion / Produktion / Datum: 2007

Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 2017

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Felaktigt produktionsår i publikationen, skall vara 2017

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET