Ingående verk/uttryck

Anvisningarna behandlar hur primära relationer mellan manifestationer och verk/uttryck anges. Relationen anges i Instans av verk, t.ex. för översatta verk/uttryck och för ingående verk/uttryck i samlingsverk. Relationen är i vissa fall underförstådd, t.ex. när manifestationens huvudtitel är densamma (och på samma språk) som verkets föredragna titel.

Förberedelser för att bryta ut och länka till verk pågår, se Länkning till verk i Libris Länk till annan webbplats..

1. Ett ingående verk/uttryck

När endast ett verk/uttryck ingår i manifestationen anges auktoriserad sökingång för verket/uttrycket:

 • för översättningar
 • när samma verk/uttryck utgivits under olika titlar på samma språk
 • när ett uttryck behöver särskiljas från andra uttryck av samma verk
 • när andra behov finns för att ange auktoriserad sökingång för verket/uttrycket

För verk på originalspråk behöver vanligen inte den auktoriserade sökingången för verket/uttrycket anges. Anledningen är att när manifestationens huvudtitel är densamma som den föredragna titeln för verket så är relationen underförstådd.

1 A. Verk med primär medverkan

Libris

Instans av Verk

 • Har titel / Titel / Huvudtitel
  Kommentar:
  Ange den föredragna titeln för verket här, vid behov. Följ anvisningarna i Föredragen titel för verket och dess underordnade sidor.
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet.
  Kommentar: Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet

Om verket/uttrycket har en deltitel, ange dessutom:

Om verket/uttrycket är en översättning, ange dessutom:

 • Språk: länka till det språk verket är översatt till.
  Kommentar: Språket kommer då att exporteras i klartext till delfält 240 #l i MARC21. Läs mer om språk i Uttryckets språk.

MARC21

 • 240 1/0 #a
 • 11X #a, #4
 • 240 #l

Översatt verk/uttryck med primär medverkan:

Instans av Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Gutten som elsket rådyr
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Bjørk, Samuel
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare (aut)
Språk: Länka till det språk verket är översatt till: Svenska
Översättning av / Verk / Språk: Länka till originalspråket: Norska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Pojken i snön
Upphovsuppgift: Samuel Bjørk ; översättning: Niklas Darke

1 B. Verk utan primär medverkan

Libris

Instans av verk:

 • Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
  Kommentar:
  Under Instans av Verk, lägg till Uttryck av. Skapa verk som lokal entitet (skriv "verk" i rutan Skapa lokal entitet och välj verk). Lägg till Har titel. Välj Titel. Skriv in uppgiften under Huvudtitel.
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.

Om verket/uttrycket har en deltitel, ange dessutom:

Om verket/uttrycket är en översättning, ange dessutom:

 • Språk: länka till det språk verket är översatt till.
 • Uttryck av / Verk / Språk: länka till det språk verket är översatt till.
  Kommentar: Språket kommer då att exporteras i klartext till delfält 130 #l i MARC21. Läs mer om språk i Uttryckets språk.

MARC21

 • 130 0/_ #a
 • 130 #p
 • 130 #l

Översatt verk/uttryck utan primär medverkan:

Instans av verk:
Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel:
Bibeln
Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Deltitel: Markusevangeliet
Uttryck av / Verk / Språk: länka till det språk verket är översatt till: Svenska
Kommentar: Språket kommer då att exporteras i klartext till delfält 130 #l i MARC21.

Språk: länka till det språk verket är översatt till: Svenska
Översättning av / Verk / Språk: Länka till originalspråket: Grekiska, klassisk

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Markusevangeliet
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Bibelkommissionens översättning

2. Flera ingående verk/uttryck

Relationer till ingående verk/uttryck kallades tidigare för analytiska auktoriserade sökingångar.

Librispraxis för samlingsverk: Redovisa alltid särskilt framhävda verk och uttryck med analytisk auktoriserad sökingång, samt i anmärkning om inte innehållet är angett någon annanstans i beskrivningen. Som särskilt framhävda verk/uttryck räknas:

 • verk/uttryck som tidigare har publicerats separat, eller
 • verk/uttryck med titeluppgifterna särskilt framhävda (till exempel på omslaget eller titelsidan)
 • pregnanta deltitlar till flerbandsverk katalogiserade enligt enpostmodell.

2 A. Verk med primär medverkan

Libris

Instans av Verk:

 • Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Har del / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde (vid behov)
 • Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet.
  Kommentar: Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.
 • Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet

Om det ingående verket/uttrycket är en översättning:

 • Har del / Verk / Språk: länka till det språk verket är översatt till.
  Kommentar: Språket för det ingående verket/uttrycket exporteras i klartext till delfält 700 #l i MARC21. Läs mer om språk i Uttryckets språk.

MARC21

 • 700 1/2 #a, #d, #t
 • 700 #l

2 B. Verk utan primär medverkan

Libris

Instans av Verk:

 • Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Har del / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde (vid behov)

Om det ingående verket är en översättning:

 • Har del / Verk / Språk: länka till det språk verket är översatt till.
  Kommentar: Språket för det ingående verket/uttrycket exporteras i klartext till delfält 730 #l i MARC21. Läs mer om språk i Uttryckets språk.

MARC21

 • 730 0/2 #a
 • 730 #l

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET