Samlingsverk, Parallelltext - exempel

Samlingsverk ("compilations") innehåller flera olika verk/uttryck, av samma, olika eller utan primär medverkan (skapare). De kan ha eller sakna pregnant samlingstitel på originalspråk.

Manifestationer med parallelltext innehåller flera uttryck, på olika språk, av samma verk. Verket har eller saknar primär medverkan (skapare).

Här finns exempel på olika typer av samlingsverk och manifestationer med parallelltext.

Inledning

Det finns flera svårigheter vid katalogisering av samlingsverk ("compilations") och manifestationer med parallelltext. Det handlar dels om hur de ingående verken/uttrycken ska anges, om t.ex. språk och primär medverkan/medverkan. Dels finns många olika typer av fall, t.ex. samlingstitel eller ej, påföljande titel av samma eller annan skapare, översättning eller ej.

Sidan fungerar som exempelsamling med kommentarer, men utan detaljerade anvisningar. För anvisningar om respektive element:

För att avgöra om ingående verk/uttryck bör anges som auktoriserade sökingångar, se Librispraxis under Flera ingående verk/uttryck.

Samlingsverk

Samlingsverk ("compilations") innehåller flera olika verk/uttryck, av samma, olika eller utan primär medverkan (skapare). De kan ha eller sakna pregnant samlingstitel på originalspråk.

Originalspråk, samma skapare, samlingstitel

Samlingsverk på originalspråket engelska, som innehåller tre verk av samma skapare.
Samlingsverket har pregnant samlingstitel på originalspråk.

Instans av Verk:
(Har titel / Titel / Huvudtitel: The third Inspector Morse omnibus) - se Kommentar sist i exemplet.
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Dexter, Colin
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Språk: Länka till entitet: Engelska (eng)

Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Last bus to Woodstock
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Dexter, Colin
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: The wench is dead
Har del / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Dexter, Colin
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: The jewel that was ours
Har del / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Dexter, Colin
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: The third Inspector Morse omnibus
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Upphovsuppgift: Colin Dexter
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Last bus to Woodstock -- The wench is dead -- The jewel that was ours

Kommentar:
Ange samlingsverkets skapare (under Primär medverkan), samt uttryckets språk (under Språk) under Verk.
Ange inte samlingsverkets föredragna titel i detta fall. Den föredragna titeln är underförstådd eftersom den är densamma, och på samma språk, som huvudtiteln i manifestationen.

Under Har del/Verk/ anges den auktoriserade sökingången för respektive ingående verk/uttryck, dvs. föredragen titel för verket (under Har titel), skapare (under Primär medverkan). I MARC21 skapas då sökingångar av typen: 700 1/2 #a Dexter, Colin #t Last bus to Woodstock

Översättning, samma skapare

Samlingsverk på översättningsspråket svenska, som innehåller två verk/uttryck av samma skapare.
Samlingsverket har ingen pregnant samlingstitel på originalspråket franska, och heller ingen samlingstitel på svenska. Ange grupptitel som föredragen titel för verket, läs mer under Föredragen titel för verket - Andra samlingar av två eller flera verk av en agent.

Instans av Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Romaner
Har titel / Titel / Specificering i form av grupptitel: Urval
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Ernaux, Annie, 1940-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Waldén, Katja, 1926-2009
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare (trl)
Språk: Länka till entitet: Svenska
Översättning av / Verk / Språk: Länka till entitet: Franska

Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: La place
Har del / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Ernaux, Annie, 1940-
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Har del / Verk / Språk: Länka till entitet: Svenska

Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Une femme
Har del / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Ernaux, Annie, 1940-
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Har del / Verk / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Min far & Kvinnan
Upphovsuppgift: Annie Ernaux ; översättning: Katja Waldén
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kvinnan

Kommentar:
Båda verket/uttrycken är skapade av samma person och översatta till svenska från franska av samma översättare.
Ange grupptitel (i form av "huvudtitel" och specificering), författare och översättare (under Medverkan och funktion) samt översättningsspråk och originalspråk direkt under Verk.
Under Har del/Verk/ anges den auktoriserade sökingången för respektive ingående verk/uttryck, dvs. föredragen titel för verket (under Har titel), skapare (under Primär medverkan) samt uttryckets språk (under Språk). I MARC21 skapas då sökingångar av typen: 700 1/2 #a Ernaux, Annie, #d 1940- #t La place #l Svenska
Påföljande titel (det andra verkets/uttryckets titel anges under Instans/Relation (motsvarande fält 740 i MARC21) för att komma med i titelindex i Libris webbsök.

Översättning, olika skapare

Samlingsverk på översättningsspråket svenska, som innehåller två verk/uttryck av olika skapare.
Samlingsverket har ingen pregnant samlingstitel på originalspråket engelska, och heller ingen samlingstitel på svenska.

Instans av Verk:

Språk: Länka till entitet: Svenska
Översättning av / Verk / Språk: Länka till entitet: Engelska

Har del:
/ Verk:
/ Har titel / Titel / Huvudtitel: The secret twin
/ Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Mann, Catherine
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
/ Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Ingman, Ida, 1982-
/ Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare (trl)
/ Språk: Länka till entitet: Svenska

Har del:
/ Verk:
/ Har titel / Titel / Huvudtitel: Scandalously expecting his child
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Gates, Olivia
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
/ Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Lindberg, Cecilia, 1976-
/ Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare (trl)
/ Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Iskallt begär
Upphovsuppgift: Catherine Mann ; översättning Ida Ingman. Bekant främling / Olivia Gates ; översättning: Cecilia Lindberg
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Bekant främling

Kommentar:
Båda verket/uttrycken är översatta till svenska från engelska. Ange översättningsspråk och originalspråk direkt under Verk.
Under Har del/Verk/ anges den auktoriserade sökingången för respektive ingående verk/uttryck, dvs. föredragen titel för verket (under Har titel), skapare (under Primär medverkan), översättare (under Medverkan) samt uttryckets språk (under Språk). I MARC21 skapas då sökingångar av typen: 700 1/2 #a Mann, Catherine #t The secret twin #l Svenska.
Övriga agenter som anges under Har del/Verk/Medverkan och funktion/Medverkan exporteras inte till MARC21.

Påföljande titel (det andra verkets/uttryckets titel) och upphovsuppgift anges med ISBN-interpunktion i Upphovsuppgift, efter den första titelns upphovsuppgift.
Den påföljande titeln anges även under Instans/Relation (motsvarande fält 740 i MARC21) för att komma med i titelindex i Libris webbsök.

Översättning + originalspråk, olika skapare

Samlingsverk som innehåller två verk/uttryck av olika skapare.
Båda verken/uttrycken är på svenska, det ena verket/uttrycket är översatt från tyska.
Pregnant samlingstitel saknas.

Instans av Verk:

Språk: Länka till entitet: Svenska

Har del:
/ Verk:
/ Har titel / Titel / Huvudtitel: Kirchengemeinschaft und Abendmahlsgemeinschaft, kirchengeschichtlich gesehen
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Wittenberg, Martin
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
/ Språk: Länka till entitet: Svenska
/ Översättning av / Verk / Språk: Länka till entitet: Tyska

Har del:
/ Verk:
/ Har titel / Titel / Huvudtitel: Den bibliska läran om kyrko- och nattvardsgemenskap och dess praktiska konsekvenser för framväxten av lutherska frikyrkor
/ Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Rydh, Sten
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kyrkogemenskap och nattvardsgemenskap ur kyrkohistorisk synpunkt (- se Kommentar sist i exemplet)
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Benämning: Kyrkogemenskap och nattvardsgemenskap ur kyrkohistorisk synpunkt
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Upphovsuppgift: av teol. dr. Martin Wittenberg ; översättning och noter: kyrkoherde Sten Rydh
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Benämning: Den bibliska läran om kyrko- och nattvardsgemenskap och dess praktiska konsekvenser för framväxten av lutherska frikyrkor
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Upphovsuppgift: av Sten Rydh

Kommentar:
Trots manifestationens huvudtitel (=det ena verket/uttryckets titel) består manifestationen av två likvärdiga verk/uttryck utgivna tillsammans. De två ingående verken/uttrycken anges i utökad innehållsförteckning i Instans.

Båda verken/uttrycken är på svenska, det ena är översatt från tyska och det andra har svenska som originalspråk. Under Har del/Verk/ anges den auktoriserade sökingången för respektive ingående verk/uttryck, dvs. föredragen titel för verket (under Har titel) och skapare (under Primär medverkan) samt - för det översatta verket/uttrycket - även uttryckets språk (under Språk) och Översättning av, samt om så önskas översättare (under Medverkan).

De auktoriserade sökingångarna för de två ingående verken exporteras då till 700 1/2 #a #t (#l). I MARC21 skapas då sökingångar av typen: 700 1/2 #a Wittenberg, Martin #t Kirchengemeinschaft und Abendmahlsgemeinschaft, kirchengeschichtlich gesehen #l Svenska.

Originalspråk, olika skapare, samlingstitel

Samlingsverk med samlingstitel på originalspråket svenska.
Innehåller två bidrag, ett av varje skapare.

Instans av Verk:
Språk:
Länka till entitet: Svenska

Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Tändstickor i Kringelstaden
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Gelotte, Göran, 1936-
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Tändsticksfabrikerna i Karlstad i slutet på 1800-talet
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Örnebring, Nils, 1944-
Har del / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Två städer
Upphovsuppgift: [med bidrag av] Göran Gelotte, Nils Örnebring
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Benämning: Tändstickor i Kringelstan
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Upphovsuppgift: Göran Gelotte
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Benämning: Tändsticksfabrikerna i Karlstad i slutet på 1800-talet
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Upphovsuppgift: Nils Örnebring

Kommentar:
Författarna har skapat sina egna bidrag, men de är inte skapare av samlingsverket. De kan därför inte anges under Instans av verk/Medverkan och funktion/Primär medverkan/Agent respektive /Medverkan/Agent (motsvarande 100 #a respektive 700 #a i MARC21).

Under Har del/Verk/ anges den auktoriserade sökingången för respektive ingående verk/uttryck, dvs. föredragen titel för verket (under Har titel) och skapare (under Primär medverkan). I MARC21 skapas då sökingångar av typen: 700 1/2 #a Gelotte, Göran, #d 1936- #t Tändstickor i Kringelstaden.

Upphovsuppgiften har förtydligats med frasen "med bidrag av" inom klammer för att klargöra att det är ett samlingsverk ("compilation").

De två ingående bidragen anges i en utökad innehållsförteckning.

Originalspråk, olika skapare, samlingstitel, utan analytiska sökingångar

Samlingsverk med samlingstitel på originalspråket svenska.
Innehåller ett flertal bidrag. Varje bidrag har en skapare. Bidragen är inte framhävda och har inte tidigare publicerats separat. De får därför inte analytiska auktoriserade sökingångar.

Instans av Verk:
Språk:
Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: I våra röster finns krafter
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en antologi från Berättarministeriet
Upphovsuppgift: [med bidrag av] Ana Norbäck Moncada, Ebaa Mohamed, Emelie Björk, Huda Omar, Marcel Filo, Meri Daher, Nour Haidar Abdulradha, Sara Dadasheva ; foto: Linda Forsell

Kommentar:
Författarna har skapat sina egna bidrag, men de är inte skapare av samlingsverket. De kan därför inte anges under Instans av verk/Medverkan och funktion/Primär medverkan/Agent respektive /Medverkan/Agent (motsvarande 100 #a respektive 700 #a i MARC21). Skaparna av bidragen skulle endast kunna anges tillsammans med sina bidrag (dvs. de auktoriserade sökingångarna för respektive bidrag under Har del/Verk (motsvarande 700 1/2 #a, #t)). Det innebär i praktiken att när analytiska auktoriserade sökingångar för ingående verk inte ska göras, anges skaparna endast i upphovsuppgiften, inte under Medverkan och funktion.

Upphovsuppgiften har förtydligats med frasen "med bidrag av" inom klammer för att klargöra att det är ett samlingsverk ("compilation").

Parallelltext

Manifestationer med parallelltext innehåller flera uttryck, på olika språk, av samma verk. Verket har eller saknar primär medverkan (skapare).

Originalspråk + översättning, skapare

Två uttryck av samma verk, på originalspråk och i översättning. Verket har en skapare. Översättare är inte angiven i resursen.
Originalspråket är svenska, översättningsspråket är engelska.

Instans av Verk:

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Andersson, Andreas, 1972-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Språk: Länka till entitet: Svenska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och engelska

Har del:
/ Verk:
/ Har titel / Titel / Huvudtitel: Klättring i Mälardalen
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Andersson, Andreas, 1972-
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
/ Språk: Länka till entitet: Svenska

Har del:
/ Verk:
/ Har titel / Titel / Huvudtitel: Klättring i Mälardalen
/ Översättning av / Verk / Språk: Länka till entitet: Svenska
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Andersson, Andreas, 1972-
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
/ Språk: Länka till entitet: Engelska

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Klättring i Mälardalen
Har titel / Parallelltitel / Titel / Huvudtitel: Climbing in the Mälaren Valley
Upphovsuppgift: Andreas Andersson

Kommentar:
Ange skaparen (under Primär medverkan), samt det första uttryckets språk (under Språk) under Verk.
Under Har del/Verk/ anges den auktoriserade sökingången för respektive ingående uttryck, dvs. föredragen titel för verket (under Har titel), skapare (under Primär medverkan) och uttryckets språk (under Språk). I MARC21 skapas då sökingångar av typen: 700 1/2 #a Andersson, Andreas, #d 1972- #t Klättring i Mälardalen #l Engelska. På grund av en bugg exporteras språktillägget för översättningen för närvarande inte till MARC21.

Två uttryck av samma verk, på originalspråk och i översättning. Verket har en skapare som är både författare och illustratör. Översättare är angiven i resursen.
Originalspråket är svenska, översättningsspråket är arabiska.

Instans av Verk:

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Nilsson Thore, Maria, 1975-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Språk: Länka till entitet: Arabiska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på arabiska och svenska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Arabisk text (vokaliserad) med arabiskt alfabet

Har del:
/ Verk:
/ Har titel / Titel / Huvudtitel: En dag på Förskolan Ärtan
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Nilsson Thore, Maria, 1975-
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
/ Språk: Länka till entitet: Svenska

Har del:
/ Verk:
/ Har titel / Titel / Huvudtitel: En dag på Förskolan Ärtan
/ Översättning av / Verk / Språk: Länka till entitet: Svenska
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Nilsson Thore, Maria, 1975-
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
/ Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Majdalawi, Flora, 1965-
/ Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare (trl)
/ Språk: Länka till entitet: Arabiska

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Yawm fī rawḍat al-Bāzillāʼ
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: يوم في روضة البازلاء
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: En dag på Förskolan Ärtan
Upphovsuppgift: Marīyā Nīlsūn Tūrah ; tarjamah: Flūrā Majdalāwī

Kommentar:
Ange skaparen (under Primär medverkan), samt det första uttryckets språk (under Språk) under Verk.
Under Har del/Verk/ anges den auktoriserade sökingången för respektive ingående uttryck, dvs. föredragen titel för verket (under Har titel), skapare och översättare (under Primär medverkan respektive Medverkan) och uttryckets språk (under Språk). I MARC21 skapas då sökingångar av typen: 700 1/2 #a Nilsson Thore, Maria, #d 1975- #t En dag på Förskolan Ärtan. #l Arabiska. På grund av en bugg exporteras språktillägget för översättningen för närvarande inte till MARC21.
Övriga agenter (i detta fall översättare) som anges under Har del/Verk/Medverkan och funktion/Medverkan exporteras inte heller till MARC21.
För mer information om katalogisering med icke latinska alfabet, se Specialanvisningar, Mångspråk.

Översättning + översättning, skapare

Två uttryck av samma verk, på två olika översättningsspråk. Verket har en skapare. Uttrycken är översatta av olika översättare.
Originalspråket är franska, översättningsspråken är finska respektive svenska.

Instans av Verk:

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Tadjo, Véronique, 1955-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut), Illustratör (ill)
Språk: Länka till entitet: Finska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och finska

Har del:
/ Verk:
/ Har titel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata et le monstre
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Tadjo, Véronique, 1955-
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut), Illustratör (ill)
/ Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Harbom Jäderlund, Anne, 1955-
/ Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare (trl)
/ Språk: Länka till entitet: Finska
/ Översättning av / Verk / Språk: Länka till entitet: Franska

Har del:
/ Verk:
/ Har titel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata et le monstre
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Tadjo, Véronique, 1955-
/ Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut), Illustratör (ill)
/ Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Wallin, Matilda, 1968-
/ Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare (trl)
/ Språk: Länka till entitet: Svenska
/ Översättning av / Verk / Språk: Länka till entitet: Franska

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata ja hirviö
Har titel / Parallelltitel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata och monstret
Upphovsuppgift: skriven och illustrerad av Véronique Tadjo ; översättning till finska: Anne Harbom Jäderlund ; översättning till svenska: Matilda Wallin

Kommentar:
Ange skaparen (under Primär medverkan), samt det första uttryckets språk (under Språk) under Verk.
Under Har del/Verk/ anges den auktoriserade sökingången för respektive ingående uttryck, dvs. föredragen titel för verket (under Har titel), skapare och översättare (under Primär medverkan respektive Medverkan) och uttryckets språk (under Språk). I MARC21 skapas då sökingångar av typen: 700 1/2 #a Tadjo, Véronique, #d 1955- #t Mamy Wata et le monstre. #l Finska. På grund av en bugg exporteras språktillägget för översättningen för närvarande inte till MARC21.
Övriga agenter (i detta fall översättare) som anges under Har del/Verk/Medverkan och funktion/Medverkan exporteras inte heller till MARC21.

Originalspråk + översättning, utan skapare

Två uttryck av samma verk, på originalspråk och i översättning. Verket har ingen primär medverkan.
Originalspråket är svenska, översättningsspråket är ungerska.

Instans av Verk:
Språk: Länka till entitet: Svenska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och ungerska

Har del:
/ Verk:
/ Har titel / Titel / Huvudtitel: 17 skäl för läsning
/ Språk: Länka till entitet: Svenska

Har del:
/ Verk:
/ Har titel / Titel / Huvudtitel: 17 skäl för läsning
/ Språk: Länka till entitet: Ungerska
/ Översättning av / Verk / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: 17 skäl för läsning
Har titel / Parallelltitel / Titel / Huvudtitel: 17 ok az olvasásra
Upphovsuppgift: Svenska Barnboksakademin/Svéd Gyermekkönyv Akadémia ; illustrationer/illuztrátorok: Jens Ahlbom [och 16 andra] ; översättning/fordította: Benjamin Tar Bengtsson

Kommentar:
Ange det första uttryckets språk (under Språk) under Verk.
Under Har del/Verk/ anges den auktoriserade sökingången för respektive ingående uttryck, dvs. föredragen titel för verket (under Har titel) och uttryckets språk (under Språk). I MARC21 skapas då sökingångar av typen: 730 0/2 #a 17 skäl för läsning #l Ungerska. På grund av en bugg exporteras språktillägget för översättningen för närvarande inte till MARC21.

Begränsad mängd text

Manifestationer med parallelltext där texten inte är det väsentliga, t.ex. utställningskataloger med endast bildtexter, behöver inte behandlas som två uttryck. Det räcker att istället bara ange vilka språk som förekommer i manifestationen.

Instans av Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Hayes, Sharon, 1970-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Konstnär (art)
Språk: Länka till entitet: Svenska, Engelska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Echo
Upphovsuppgift: Sharon Hayes ; redaktör/editor: Lena Essling

Kommentar:
Ange skaparen (under Primär medverkan) och språken (under Språk) under Verk.

Tête-bêche-bok

Tête-bêche-böcker kallas även för "vändbara böcker". Det är böcker som läses från två håll.
En tête-bêche-bok:

  • kan vara ett samlingsverk med två olika verk/uttryck, av samma, olika eller utan primär medverkan (skapare). Följ exemplen ovan under Samlingsverk och komplettera med anmärkningen "Tête-bêche-bok".
  • kan innehålla två uttryck, på olika språk, av samma verk. Verket har eller saknar primär medverkan (skapare). Följ exemplen ovan under Parallelltext och komplettera med anmärkningen "Tête-bêche-bok".

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET