Samlingsverk, Parallelltext - exempel

Här finns exempel på olika typer av samlingsverk och manifestationer med parallelltext.

Inledning

Det finns flera svårigheter vid katalogisering av samlingsverk ("compilations") och manifestationer med parallelltext. Det handlar dels om hur de ingående verken ska anges, om t.ex. språk och Libris-egenskaperna Primär medverkan eller Medverkan. Dels finns många olika typer av fall, t.ex. samlingstitel eller ej, påföljande titel av samma eller annan skapare, översättning eller ej.

Sidan fungerar som exempelsamling med kommentarer, men utan detaljerade anvisningar. För anvisningar om respektive element:

Samlingsverk

Samlingsverk ("compilations") innehåller flera olika verk, av samma, olika eller utan primär medverkan (skapare). De kan ha eller sakna pregnant samlingstitel på originalspråk.

Originalspråk, en skapare, samlingstitel

Samlingsverk på originalspråket engelska, som innehåller tre verk av samma skapare.
Samlingsverket har pregnant samlingstitel på originalspråk.

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Dexter, Colin
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Språk: Länka till entitet: Engelska
Har del:

 • /Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Last bus to Woodstock
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Dexter, Colin
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Engelska

  / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  The wench is dead
  / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Dexter, Colin
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Engelska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  The jewel that was ours
  / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Dexter, Colin
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: The third Inspector Morse omnibus
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Upphovsuppgift: Colin Dexter
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Last bus to Woodstock -- The wench is dead -- The jewel that was ours


Under Instans av verk beskriver du samlingen. Ange:

 • skapare (Primär medverkan)
 • språk (Språk)

Under Har del beskriver du de ingående verken. För respektive verk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • språk (Språk)

Under Instans kan du, vid behov, ange en innehållsförteckning (Har innehållsförtekning).

Översättning, en skapare

Samlingsverk på översättningsspråket svenska, som innehåller två verk av samma skapare.
Samlingsverket har ingen pregnant samlingstitel på originalspråket franska. Ange grupptitel som föredragen titel för verket, läs mer under Föredragen titel för verket - Andra samlingar av två eller flera verk av en agent.

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Ernaux, Annie, 1940-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Språk: Länka till entitet: Svenska
Översättning av:

 • / Verk:
  Har titel / Titel / Huvudtitel: Romaner. Urval
  Språk: Länka till entitet: Franska

Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Min far
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Ernaux, Annie, 1940-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Waldén, Katja, 1926-2009
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: La place
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3
   / Språk: Länka till entitet: Franska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kvinnan
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Ernaux, Annie, 1940-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Waldén, Katja, 1926-2009
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Une femme
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
   / Språk: Länka till entitet: Franska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Min far & Kvinnan
Upphovsuppgift: Annie Ernaux ; översättning: Katja Waldén
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kvinnan


Båda verken är skapade av samma person och översatta till svenska från franska av samma översättare.

Under Instans av verk beskriver du samlingen. Ange:

 • skapare (Primär medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)

Under Har del beskriver du de ingående verken. För respektive verk ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • översättare (Medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)

Under Har del / Översättning av av beskriver du originalverken. För respektive verk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

Översättning, olika skapare

Samlingsverk på översättningsspråket svenska, som innehåller två verk av olika skapare. Samlingsverket har ingen pregnant samlingstitel på originalspråket engelska, och heller ingen samlingstitel på svenska.

Instans av verk:
Språk: Länka till entitet: Svenska
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Iskallt begär
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Mann, Catherine
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Ingman, Ida, 1982-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: The secret twin
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
   / Språk: Länka till entitet: Engelska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Bekant främling
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Gates, Olivia
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Lindberg, Cecilia, 1976-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Scandalously expecting his child
   / Språk: Länka till entitet: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Iskallt begär
Upphovsuppgift: Catherine Mann ; översättning Ida Ingman. Bekant främling / Olivia Gates ; översättning: Cecilia Lindberg
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Bekant främling

Båda verken är översatta till svenska från engelska.

Under Instans av verk beskriver du samlingen. Ange:

 • översättningsspråk (Språk)

Under Har del beskriver du de ingående verken. För respektive verk ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • översättare (Medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)

Under Har del / Översättning av av beskriver du originalverken. För respektive verk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

Ange påföljande titel (det andra verkets titel) och upphovsuppgift med ISBD-interpunktion i Upphovsuppgift under Instans, efter den första titelns upphovsuppgift.

Ange den påföljande titeln även under Instans / Relation för att den ska komma med i titelindex i Libris webbsök.

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

Översättning + originalspråk, olika skapare

Samlingsverk som innehåller två verk av olika skapare.
Båda verken är på svenska, det ena verket är översatt från tyska.
Pregnant samlingstitel saknas.

Instans av verk:
Språk: Länka till entitet: Svenska
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kyrkogemenskap och nattvardsgemenskap ur kyrkohistorisk synpunkt
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Wittenberg, Martin
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Rydh, Sten
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kirchengemeinschaft und Abendmahlsgemeinschaft, kirchengeschichtlich gesehen
   / Språk: Länka till entitet: Tyska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Den bibliska läran om kyrko- och nattvardsgemenskap och dess praktiska konsekvenser för framväxten av lutherska frikyrkor
  / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Rydh, Sten
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Kyrkogemenskap och nattvardsgemenskap ur kyrkohistorisk synpunkt
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del:

 • / Utökad innehållsförteckning:
  / Benämning: Kyrkogemenskap och nattvardsgemenskap ur kyrkohistorisk synpunkt
  / Upphovsuppgift: av teol. dr. Martin Wittenberg ; översättning och noter: kyrkoherde Sten Rydh
 • / Utökad innehållsförteckning:
  / Benämning:
  Den bibliska läran om kyrko- och nattvardsgemenskap och dess praktiska konsekvenser för framväxten av lutherska frikyrkor
  / Upphovsuppgift: av Sten Rydh

Samlingen innehåller två verk utgivna tillsammans. Båda verken är på svenska, det ena är översatt från tyska och det andra har svenska som originalspråk.

Under Instans av verk beskriver du samlingen. Ange:

 • samlingsverkets språk (Språk)

Under Har del beskriver du de ingående verken.

För det ingående verket på originalspråk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • språk (Språk)

För det ingående översatta verket ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • översättare (Medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)
 • Under Har del / Översättning av av beskriver du originalverket. Ange:
 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

De två ingående verken kan även anges under Instans i en utökad innehållsförteckning (Har innehållsförteckning).

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

Originalspråk, olika skapare, samlingstitel

Samlingsverk med samlingstitel på originalspråket svenska.
Innehåller två bidrag, ett av varje skapare.

Instans av verk:
Språk:
Länka till entitet: Svenska
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Tändstickor i Kringelstaden
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Gelotte, Göran, 1936-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Tändsticksfabrikerna i Karlstad i slutet på 1800-talet
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Örnebring, Nils, 1944-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Två städer
Upphovsuppgift: [med bidrag av] Göran Gelotte, Nils Örnebring
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del:

 • / Utökad innehållsförteckning:
  / Benämning: Tändstickor i Kringelstan
  / Upphovsuppgift: Göran Gelotte
 • Utökad innehållsförteckning:
  / Benämning:
  Tändsticksfabrikerna i Karlstad i slutet på 1800-talet
  / Upphovsuppgift: Nils Örnebring

Manifestationen består av två likvärdiga verk utgivna tillsammans. Båda verken är på svenska, det ena är översatt från tyska och det andra har svenska som originalspråk.

Under Instans av verk anger du samlingsverkets språk.

Under Har del beskriver du de ingående verken.
För det ingående verket på originalspråk ange den föredragna titeln, skaparen och språket.
För det översatta ingående verket ange den översatta titeln, skaparen, översättaren samt översättningens språk.
Under Översättning av i det översatta ingående verket anger du verkets föredragna titel och originalspråket.

De två ingående verken kan även anges i en utökad innehållsförteckning i Instans.

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

Originalspråk, olika skapare, samlingstitel

Samlingsverk med samlingstitel på originalspråket svenska.
Innehåller ett flertal bidrag. Varje bidrag har en skapare. Bidragen är inte framhävda och har inte tidigare publicerats separat. De beskrivs därför inte som ingående verk.

Instans av verk:
Språk:
Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: I våra röster finns krafter
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en antologi från Berättarministeriet
Upphovsuppgift: [med bidrag av] Ana Norbäck Moncada, Ebaa Mohamed, Emelie Björk, Huda Omar, Marcel Filo, Meri Daher, Nour Haidar Abdulradha, Sara Dadasheva ; foto: Linda Forsell

Under Instans av verk beskriver du samlingen. Ange:

 • språk (Språk)

Författarna har skapat sina egna bidrag, men de är inte skapare av samlingsverket. De kan därför inte anges under Instans av verk.

Skaparna av bidragen skulle endast kunna anges tillsammans med sina bidrag, alltså knutna till sina respektive verk under Har del. Det innebär i praktiken att om du väljer att inte beskriva bidragen som ingående verk, ska du endast ange skaparna i upphovsuppgiften under Instans, inte under Instans av verk / Medverkan och funktion.

Under Instans har upphovsuppgiften förtydligats med frasen "med bidrag av" inom klammer för att klargöra att det är ett samlingsverk ("compilation").

Parallelltext

Manifestationer med parallelltext innehåller flera uttryck, på olika språk, av samma verk. Verket har eller saknar primär medverkan (skapare).

Originalspråk + översättning, en skapare

Två uttryck av samma verk, på originalspråk och i översättning. Verket har en skapare. Översättare är inte angiven i resursen.
Originalspråket är svenska, översättningsspråket är engelska.

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Andersson, Andreas, 1972-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Språk: Länka till entitet: Svenska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och engelska
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Klättring i Mälardalen
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Andersson, Andreas, 1972-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska

  / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Climbing in the Mälaren Valley
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Andersson, Andreas, 1972-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Engelska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Klättring i Mälardalen
   / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Klättring i Mälardalen
Har titel / Parallelltitel / Titel / Huvudtitel: Climbing in the Mälaren Valley
Upphovsuppgift: Andreas Andersson

Under Instans av verk beskriver du samlingen. Ange:

 • skapare (Primär medverkan)
 • det första verkets språk (Språk)

Under Har del beskriver du de ingående verken.

För det ingående verket på originalspråk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • språk (Språk)

För det ingående översatta verket ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)
 • Under Har del / Översättning av av beskriver du originalverket. Ange:
 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

Två uttryck av samma verk, på originalspråk och i översättning. Verket har en skapare som är både författare och illustratör. Översättare är angiven i resursen.

Originalspråket är svenska, översättningsspråket är arabiska.

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Nilsson Thore, Maria, 1975-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare, Illustratör
Språk: Länka till entitet: Arabiska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på arabiska och svenska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Arabisk text (vokaliserad) med arabiskt alfabet
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: En dag på Förskolan Ärtan
  / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Nilsson Thore, Maria, 1975-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare, Illustratör
  / Språk: Länka till entitet: Svenska

  / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Yawm fī rawḍat al-Bāzillāʼ
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Nilsson Thore, Maria, 1975-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare, Illustratör
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Majdalawi, Flora, 1965-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Arabiska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: En dag på Förskolan Ärtan
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3
   / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Yawm fī rawḍat al-Bāzillāʼ [titel i romaniserad form]
يوم في روضة البازلاء [titel i originalskrift]
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: En dag på Förskolan Ärtan
Upphovsuppgift: Marīyā Nīlsūn Tūrah ; tarjamah: Flūrā Majdalāwī

Under Instans av verk beskriver du samlingen. Ange:

 • skapare (Primär medverkan)
 • det första verkets språk (Språk)

Under Har del beskriver du de ingående verken.

För det ingående verket på originalspråk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • språk (Språk)

För det ingående översatta verket ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • översättare (Medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)
 • Under Har del / Översättning av av beskriver du originalverket. Ange:
 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

För mer information om katalogisering med icke latinska alfabet, se Specialanvisningar, Mångspråk.

Översättning + översättning, en skapare

Två uttryck av samma verk, på två olika översättningsspråk. Verket har en skapare som är både författare och illustratör. Uttrycken är översatta av olika översättare.
Originalspråket är franska, översättningsspråken är finska respektive svenska.

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Tadjo, Véronique, 1955-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare, Illustratör
Språk: Länka till entitet: Finska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och finska
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata ja hirviö
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Tadjo, Véronique, 1955-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare, Illustratör
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Harbom Jäderlund, Anne, 1955-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata et le monstre
   / Språk: Länka till entitet: Franska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata och monstret
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Tadjo, Véronique, 1955-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare, Illustratör
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Wallin, Matilda, 1968-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata et le monstre
   / Språk: Länka till entitet: Franska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata ja hirviö
Har titel / Parallelltitel / Titel / Huvudtitel: Mamy Wata och monstret
Upphovsuppgift: skriven och illustrerad av Véronique Tadjo ; översättning till finska: Anne Harbom Jäderlund ; översättning till svenska: Matilda Wallin


Under Instans av verk beskriver du samlingen. Ange:

 • skapare (Primär medverkan)
 • det första verkets språk (Språk)

Under Har del beskriver du de ingående översatta verken. För respektive verk ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • översättare (Medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)

Under Har del / Översättning av av beskriver du originalverken. För respektive verk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) exporteras inte till MARC21.

Observera att egenskapen Anmärkning om språk under Instans av verk inte går att lägga till från menyn Lägg till egenskap. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall.

Två uttryck av samma verk, på två olika översättningsspråk. Verket har en skapare som är författare och en illustratör. Uttrycken är översatta av olika översättare.
Originalspråket är engelska, översättningsspråken är somaliska respektive svenska.

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Barkow, Henriette
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Johnson, Richard, 1976-
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Illustratör (ill)
Språk: Länka till entitet: Somaliska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på somaliska och svenska
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Saddexdii orgi ee ilma garaf
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Barkow, Henriette
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Johnson, Richard, 1976-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Illustratör
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Jama, Adam
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Somaliska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: The Three Billy Goats Gruff
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
   / Språk: Länka till entitet: Engelska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Bockarna Bruse
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Barkow, Henriette
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Johnson, Richard, 1976-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Illustratör
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Sohlgren, Karin, 1947-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: The Three Billy Goats Gruff
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
   / Språk: Länka till entitet: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Saddexdii orgi ee ilma garaf
Har titel / Parallelltitel / Titel / Huvudtitel: Bockarna Bruse
Upphovsuppgift: återberättad av Henriette Barkow, illustrerad av Richard Johnson ; översättning till svenska: Karin Sohlgren, översättning till somaliska: Adam Jama


Under Instans av verk beskriver du samlingen. Ange:

 • skapare (Primär medverkan)
 • det första verkets språk (Språk)

Under Har del beskriver du de ingående verken. För respektive verk ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • illustratör (Medverkan)
 • översättare (Medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)

Under Har del / Översättning av av beskriver du originalverken. För respektive verk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall illustratör och översättare)inte exporteras till MARC21.

Observera att egenskapen Anmärkning om språk under Instans av verk inte går att lägga till från menyn Lägg till egenskap. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall.

Originalspråk + översättning, utan skapare

Två uttryck av samma verk, på originalspråk och i översättning. Verket har ingen primär medverkan.
Originalspråket är svenska, översättningsspråket är ungerska.

Instans av verk:
Språk: Länka till entitet: Svenska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och ungerska
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: 17 skäl för läsning
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: 17 ok az olvasásra
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Tar Bengtsson, Benjamin, 1994-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Ungerska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: 17 skäl för läsning
   / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: 17 skäl för läsning
Har titel / Parallelltitel / Titel / Huvudtitel: 17 ok az olvasásra
Upphovsuppgift: Svenska Barnboksakademin/Svéd Gyermekkönyv Akadémia ; illustrationer/illuztrátorok: Jens Ahlbom [och 16 andra] ; översättning/fordította: Benjamin Tar Bengtsson

Under Instans av verk beskriver du samlingen. Ange:

 • det första verkets språk (Språk)

Under Har del beskriver du de ingående verken.

För det ingående verket på originalspråk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • språk (Språk)

För det ingående översatta verket ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • översättare (Medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)
 • Under Har del / Översättning av av beskriver du originalverket. Ange:
 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

Observera att egenskapen Anmärkning om språk under Instans av verk inte går att lägga till från menyn Lägg till egenskap. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall.

Begränsad mängd text

Manifestationer med parallelltext där texten inte är det väsentliga, t.ex. utställningskataloger med endast bildtexter, behöver inte behandlas som två uttryck. Det räcker att istället bara ange vilka språk som förekommer i manifestationen.

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Hayes, Sharon, 1970-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Konstnär
Språk: Länka till entitet: Svenska, Engelska
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Echo
Upphovsuppgift: Sharon Hayes ; redaktör/editor: Lena Essling


Under Instans av verk beskriver du samlingen. Ange:

 • skapare (Primär medverkan)
 • språk (Språk)

Observera att egenskapen Anmärkning om språk under Instans av verk inte går att lägga till från menyn Lägg till egenskap. För att lägga till Anmärkning om språk, använd funktionen Berika från mall.

Tête-bêche-bok

Tête-bêche-böcker kallas även för "vändbara böcker". Det är böcker som läses från två håll.
En tête-bêche-bok:

 • kan vara ett samlingsverk med två olika verk, av samma, olika eller utan primär medverkan (skapare). Följ exemplen ovan under Samlingsverk och komplettera med anmärkningen "Tête-bêche-bok".
 • kan innehålla två uttryck, på olika språk, av samma verk. Verket har eller saknar primär medverkan (skapare). Följ exemplen ovan under Parallelltext och komplettera med anmärkningen "Tête-bêche-bok".

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET