Färginnehåll

Med färginnehåll menas närvaron av färg i ett uttrycks innehåll.

Färginnehåll är inte ett kärnelement.

Libris

 • Övriga fysiska detaljer

MARC21

 • 300 #b

Kommentar: Färginnehåll anges i egenskapen Övriga fysiska detaljer under Instans.

Ange färginnehåll om det är viktigt för identifikation eller urval, se RDA 7.17länk till annan webbplats.

Använd följande termer:

Bilder

 • svartvit
 • färg
 • kolorerad (används när bilder har färglagts för hand, till exempel på gravyrer och fotografier)

Målningar

 • färg

Kartor

 • färg
 • kolorerad

Rörliga bilder

 • färg
 • svartvit
 • tintad
 • färglagd
 • färg
 • svartvit
 • använd andra termer vid behov

Librispraxis: Färginnehåll anges inte för textresurser.

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET