Föredragen titel för verket

Den föredragna titeln för verket (RDA 6.2.2 Länk till annan webbplats.) är den titel som valts för att identifiera verket.

Föredragen titel för verket är ett kärnelement.

Källa: Basera den föredragna titeln för verket på manifestationer av verket eller med hjälp av referenskällor.

Vanligtvis är den föredragna titeln för ett verk densamma som manifestationens titel. Det beror på att de flesta verk endast har ett uttryck och en manifestation. När den föredragna titeln är densamma som manifestationens titel behöver den inte anges under Instans av Verk i katalogiseringsverktyget.

I mer komplexa situationer behöver man fastställa den föredragna titeln. Det gäller till exempel när man har översättningar, verk som kommit ut under olika titlar på samma språk eller när samma titel har använts för olika verk.

När samma titel har använts för olika verk kan tillägg till den föredragna titeln behöva göras. Det gäller framför allt verk som inte har en primär medverkan. För verk som har primär medverkan är oftast primär medverkan tillsammans med den föredragna titeln tillräckligt för att identifiera verket.

För anvisningar om hur man gör tillägg till den föredragna titeln, se Tillägg till föredragna titlar för verk.

För utförliga instruktioner om hur man väljer föredragen titel för ett verk, se RDA 6.2.2.3 Länk till annan webbplats. samt Välja föredragen titel för verket.

I Libris katalogisering anges den föredragna titeln för verket i olika egenskaper beroende på om verket har en primär medverkande eller inte.

Verk med primär medverkan

Libris

 • Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Har titel / Titel / Delbeteckning
 • Har titel / Titel / Deltitel
 • Har titel / Titel / Specificering i form av grupptitel
 • Har titel / Titel / Fileringsvärde

Kommentar: För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel, ska artikeln fileras bort.

MARC21

 • 240 #a
 • 240 #n
 • 240 #p
 • 240 #k
 • 240 Andraindikatorn


Verk utan primär medverkan

Libris

 • Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Delbeteckning
 • Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Deltitel
 • Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Specificering i form av grupptitel
 • Uttryck av / Verk / Har titel / Fileringsvärde

Kommentar: För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel, ska artikeln fileras bort.

MARC21

 • 130 #a
 • 130 #n
 • 130 #p
 • 130 #k
 • 130 Andraindikatorn

Ange föredragen titel för verket

Instruktioner för att ange föredragen titel finns i RDA 6.2.2.8 Länk till annan webbplats.-6.2.2.11.2.

För enskilda verk och samlingar av verk, ange den föredragna titeln enligt grundinstruktionerna i RDA 6.2.1 Länk till annan webbplats..

Ange inte en alternativtitel som del av den föredragna titeln.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Om jag var din hemmafru eller Hur man får en vardag att smaka som en lördag
Upphovsuppgift: Lotta Lundgren ; foto Pelle Bergström
Kommentar: Titel och upphovsuppgift från manifestationen.

Instans av Verk:

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Lundgren, Lotta, 1971-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Har titel / Titel / Huvudtitel: Om jag var din hemmafru
Kommentar: Verket har en primär medverkande. Den föredragna titeln för verket anges i Har titel / Titel / Huvudtitel.

För särskilda typer av verk, se tilläggsinstruktioner:

Föredragen titel för del eller delar av verk

RDA 6.2.2.9 Länk till annan webbplats.

För delar av musikverk, tillämpa instruktionerna i RDA 6.14.2.7 Länk till annan webbplats..

För delar av religiösa verk, tillämpa instruktionerna i RDA 6.23.2.9-6.23.2.20 Länk till annan webbplats..

En del

RDA 6.2.2.9.1 Länk till annan webbplats.

För en del av ett verk, ange den föredragna titeln för delen enligt grundinstruktionerna i RDA 6.2.1 Länk till annan webbplats.. Det innebär att deltiteln anges som föredragen titel.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: På spaning efter den tid som flytt
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: 1
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Swanns värld
Upphovsuppgift: Marcel Proust
Kommentar: Titel och upphovsuppgift från manifestationen.

Instans av Verk:

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Proust, Marcel, 1871-1922
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Har titel / Titel / Huvudtitel: Du côté de chez Swann
Kommentar: Föredragen titel för första delen av Marcel Prousts À la recherche du temps perdu. Verket har en primär medverkande. Den föredragna titeln för verket anges i Har titel / Titel / Huvudtitel.

Del som inte har pregnant titel

Om delen endast identifieras med en generell term, med eller utan en numerisk eller alfabetisk beteckning (till exempel Förord; Bok 1; Band 3), ange beteckningen på delen som föredragen titel. Ange den numeriska beteckningen som en siffra.
För en del som inte har pregnant titel ska den föredragna titeln för delen föregås av den föredragna titeln för hela verket.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Memoarer
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Del 1
Upphovsuppgift: Bob Dylan ; översättning: Mats Gellerfelt
Kommentar: Titel och upphovsuppgift från manifestationen.

Instans av Verk:

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Dylan, Bob,1941-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Har titel / Titel / Huvudtitel: Chronicles
Har titel / Titel / Delbeteckning: Volume 1
Kommentar: Föredragen titel för första delen av Bob Dylans Chronicles är Volume 1. Verket har en primär medverkande. Den föredragna titeln för delen anges i Har titel / Titel / Delbeteckning och den föredragna titeln för hela verket anges i Har titel / Titel / Huvudtitel.

Undantag:

Seriella och integrerande resurser

Om delen identifieras av både en beteckning och en titel, ange beteckningen först, följt av delen. Använd kommatecken för att skilja beteckningen från titeln.
För en seriell eller integrerande resurs ska den föredragna titeln för delen föregås av den föredragna titeln för hela verket.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sveriges geologiska undersökningar
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Serie C, Avhandlingar och uppsatser
Kommentar: Manifestationens titel.

Instans av Verk:
Kommentar: I det här fallet är den föredragna titeln för delen, föregången av den föredragna titeln för hela verket, densamma som manifestationens titel och behöver inte anges under Instans av verk.

Olika antal delar i olika utgåvor

För verk som utges i flera delar, men ursprungligen utgavs i en del (t.ex. original och översättning), lägg till en delbeteckning till den föredragna titeln.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sagan om drakens återkomst
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Bok 19
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Dunklets korsväg
Upphovsuppgift: Robert Jordan ; översättning av Jan Risheden

Instans av Verk:

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Jordan, Robert
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Har titel / Titel / Huvudtitel: Crossroads of twilight
Har titel / Titel / Delbeteckning: 1

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sagan om drakens återkomst
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Bok 20
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: De dödas stad
Upphovsuppgift: Robert Jordan ; översättning av Jan Risheden

Instans av Verk:

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Jordan, Robert
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Har titel / Titel / Huvudtitel: Crossroads of twilight
Har titel / Titel / Delbeteckning: 2


Kommentar: Originalet gavs ut i en volym, men den svenska översättningen gavs ut i två volymer.

Två eller flera delar av ett verk

RDA 6.2.2.9.2 Länk till annan webbplats.

Om manifestationen består av två eller flera i en följd numrerade delar av ett verk och delarna endast identifieras med en generell term och ett nummer, ange beteckningen på delarna som föredragen titel. Ange termen i singularis följt av delarnas nummer.
För två eller flera i en följd numrerade delar av ett verk där delarna endast identifieras med en generell term och ett nummer ska den föredragna titeln för delarna föregås av den föredragna titeln för hela verket.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Iliad
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Book 1-6
Kommentar:
Manifestationens titel.

Instans av Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Iliaden
Har titel / Titel / Delbeteckning: Bok 1-6
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Homeros, 700-talet f.Kr.
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Kommentar: Föredragen titel för bok 1-6 av Homeros Iliaden. Verket har en primär medverkande. Den föredragna titeln för delen anges i Har titel / Titel / Delbeteckning och den föredragna titeln för hela verket anges i Har titel / Titel / Huvudtitel.

Onumrerade/inte i följd numrerade delar

Om manifestationen består av två eller flera onumrerade delar eller inte i följd numrerade delar av ett verk, kan man antingen ange den föredragna titeln för varje del eller identifiera titlarna kollektivt med grupptiteln "Urval". Om delarna identifieras kollektivt med grupptiteln "Urval" ska den föredragna titeln för delarna föregås av den föredragna titeln för hela verket.

Librispraxis: Identifiera delarna kollektivt med grupptiteln "Urval". Om så önskas, ange även den föredragna titeln för varje del som ingår i verket.

För instruktioner om hur man beskriver relationer till ingående delar i ett verk, se Ingående verk/uttryck.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Homeros Iliaden
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: bok 1, 6, 20 och 24
Kommentar:
Manifestationens titel.

Instans av Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Iliaden
Har titel / Titel / Specificering i form av grupptitel: Urval
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Homeros, 700-talet f.Kr.
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Kommentar: Verket har en primär medverkande. Den föredragna titeln för delarna anges i Har titel / Titel / Specificering i form av grupptitel och den föredragna titeln för hela verket anges i Har titel / Titel / Huvudtitel.

Föredragen titel för en samling av verk av en agent

RDA 6.2.2.10 Länk till annan webbplats.

Om en samling av verk av en agent är känd under en viss titel i manifestationer som förverkligar samlingen, eller i referenskällor, tillämpa instruktionerna i RDA 6.2.2.4–6.2.2.7 Länk till annan webbplats.. Det innebär att samlingstiteln anges som föredragen titel.

Om samlingen inte är känd under en viss titel, använd en grupptitel. Se nedan under Samlade verk, Samlade verk i en genre och Andra samlingar av två eller flera verk av en agent.

Librispraxis: Samlingar av verk av en agent med pregnant titel på originalspråk får den pregnanta titeln som föredragen titel. För samlingar som saknar pregnant titel på originalspråk, använd en grupptitel.

Observera dock att för översatta samlingar av verk av en agent, väljs som föredragen titel för samlingen den typ av titel som valts som föredragen titel på originalspråket. Det kan vara en känd titel, det vill säga originaltiteln, eller en grupptitel. Följ respektive lands nationalbibliografi.

Samlade verk

RDA 6.2.2.10.1 Länk till annan webbplats.

Ange grupptiteln "Samlade verk" som föredragen titel för en samling av verk som består av, eller utger sig för att vara en agents fullständiga verk. Behandla samlingar som var kompletta när de gavs ut som fullständiga verk.

Librispraxis: Regeln för samlade verk tillämpas också om man vet att skaparen enbart arbetat i en genre.

Skaparen har arbetat inom flera genrer

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Skrifter
Upphovsuppgift: Selma Lagerlöf
Kommentar:
Titel och upphovsuppgift från manifestationen.

Instans av verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Samlade verk
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Lagerlöf, Selma, 1885-1940
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Kommentar: Verket har en primär medverkande. Föredragen titel för verket anges i Har titel / Titel / Huvudtitel.

Skaparen har arbetat inom en genre (dramatik)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Samlade pjäser
Upphovsuppgift: Sarah Kane
Kommentar: Titel och upphovsuppgift från manifestationen.

Instans av verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Samlade verk
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Kane, Sarah
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Kommentar: Verket har en primär medverkande. Föredragen titel för verket anges i Har titel/Titel/Huvudtitel.

Samlade verk i en genre

RDA 6.2.2.10.2 Länk till annan webbplats.

För samlade verk i en genre används specifika grupptitlar.

Librispraxis: Om skaparen endast arbetat i en genre tillämpas regeln för samlade verk.

Använd i första hand termer ur nedanstående lista. Termerna är RDA:s termer, kompletterade med ett antal termer som godkänts av Katalogiseringskommittén under KRS-tiden.

 • affischer
 • artiklar (Katalogiseringskommittén)
 • dagböcker (Katalogiseringskommittén)
 • dikter
 • dramatik
 • essäer
 • filmmanuskript (Katalogiseringskommittén)
 • fragment
 • korrespondens [avser brevväxling eller en persons brev]
 • noveller
 • prosa
 • romaner
 • sagor [avser folksagor och konstsagor] (Katalogiseringskommittén)
 • sonetter (Katalogiseringskommittén)
 • tal
 • tecknade serier (Katalogiseringskommittén)

Paragrafen ska inte tillämpas på musikaliska samlingsverk, se RDA 6.14.2.8 Länk till annan webbplats..

Om samlingen består av två eller flera, men inte alla verk av en agent, följ instruktionen under Andra samlingar av två eller flera verk av en agent, nedan.

Skaparen har arbetat inom flera genrer

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Samlade dikter
Upphovsuppgift: Karin Boye
Kommentar: Titel och upphovsuppgift från manifestationen.

Instans av verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Dikter
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Boye, Karin, 1900-1941
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Kommentar: Verket har en primär medverkande. Föredragen titel för verket anges i Har titel / Titel / Huvudtitel.

Andra samlingar av två eller flera verk av en agent

RDA 6.2.2.10.3 Länk till annan webbplats.

Om samlingen består av några, men inte alla, verk av en agent i en eller olika genrer är grundregeln att ange den föredragna titeln för varje verk som ingår i samlingen. Det finns ett alternativ som innebär att verken identifieras med en grupptitel, till exempel "Samlade verk" eller "Noveller", följd av "Urval". Man kan också välja att ange både grupptitel och att ange den föredragna titeln för varje verk som ingår i samlingen.

Librispraxis: Tillämpa alternativet (identifiera verken med en grupptitel) för samlingar som saknar pregnant samlingstitel på originalspråket. Tillämpa alternativet tillsammans med grundregeln att ange föredragen titel för varje verk som ingår i samlingen.

För instruktioner om hur man beskriver relationer till ingående verk, se Ingående verk/uttryck.

Undantag:

Samling med flera verk (men inte alla) i en genre av en agent med opregnant samlingstitel på originalspråk

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Tre pjäser
Upphovsuppgift: Per Olov Enquist
Kommentar: Titel och upphovsuppgift från manifestationen.

Instans av verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Dramatik
Har titel / Titel / Specificering i form av grupptitel: Urval
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Enquist, P. O., 1934-2020
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Kommentar: Verket har en primär medverkande. Föredragen titel för verket anges i Har titel / Titel / Huvudtitel. De ingående verken anges i Har del / Verk.

Samling med flera verk (men inte alla) i en genre av en agent, utan samlingstitel på originalspråk

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: En annorlunda praktik ; Blomsterur ; Åren
Upphovsuppgift: Fredrik Nyberg
Kommentar: Titel och upphovsuppgift från manifestationen

Instans av verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Dramatik
Har titel / Titel / Specificering i form av grupptitel: Urval
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Nyberg, Fredrik, 1968-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Kommentar: Verket har en primär medverkande. Föredragen titel för verket anges i Har titel/Titel/Huvudtitel. De ingående verken anges i Har del / Verk.

Samling med flera verk (men inte alla) i olika genrer av en skapare med opregnant samlingstitel på originalspråk

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Selected poems and three plays of William Butler Yeats
Upphovsuppgift: edited and with a new foreword and revised introduction and notes by M.L. Rosenthal
Kommentar: Titel och upphovsuppgift från manifestationen

Instans av verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Samlade verk
Har titel / Titel / Specificering i form av grupptitel: Urval
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Yeats, William Butler, 1865-1939
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Kommentar: Verket har en primär medverkande. Föredragen titel för verket anges i Har titel / Titel / Huvudtitel.

Föredragen titel för en samling bestående av verk av olika agenter

RDA 6.2.2.11 Länk till annan webbplats.

Här behandlas "compilations", dvs. samlingar som består av verk av olika skapare. Respektive skapare är upphovsansvarig för sitt verk.

För instruktioner om hur man beskriver relationer till ingående verk, se Ingående verk/uttryck.

Med samlingstitel

RDA 6.2.2.11.1 Länk till annan webbplats.

En samling av verk av olika agenter som har en välkänd samlingstitel får denna titel som föredragen titel, se RDA 6.2.2.4-6.2.2.7 Länk till annan webbplats..

Samlingsverk på originalspråk innehållande två verk av två olika skapare med samlingstitel

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Min inre resa
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: två diktsamlingar
Upphovsuppgift: Christina Axengrip, Anna Hägglund
Kommentar: Titel och upphovsuppgift från manifestationen.

Instans av verk:

Kommentar: Verket har ingen primär medverkande. Respektive skapare är upphovsansvarig för sitt verk. De ingående verken anges i Har del / Verk. I det här fallet är den föredragna titeln för samlingsverket densamma som manifestationens titel och behöver inte anges under Instans av verk.

Översatt samlingsverk med samlingstitel på originalspråk innehållande tre verk av tre olika skapare

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Det var en gång-
Upphovsuppgift: Kimberly Raye, Leslie Kelly, Rhonda Nelson ; översatt av Jenny Lövenius
Kommentar: Titel och upphovsuppgift från manifestationen.

Instans av verk:
Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Blazing bedtime stories
Kommentar: Verket har ingen primär medverkande. Respektive skapare är upphovsansvarig för sitt verk. De ingående verken anges i Har del / Verk. Föredragen titel för samlingsverket anges i Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel. Den föredragna titeln för verket är samlingstiteln på originalspråk.

Utan samlingstitel

RDA 6.2.2.11.2 Länk till annan webbplats.

För samlingar av verk av olika agenter som inte har en samlingstitel, ange den föredragna titeln för varje ingående verk.

Librispraxis: Tillämpa inte alternativet, dvs. konstruera inte en titel för samlingen.

För instruktioner om hur man beskriver relationer till ingående verk, se Ingående verk/uttryck.

Samlingsverk på originalspråk som består av tre verk av olika skapare utan samlingstitel

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Uppmaningar
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: ett bidrag till beskrivningen av modus i svenskan
Upphovsuppgift: Christer Platzack. Satsens och meningens tidsbetydelse / Christer Platzack. Villkorssatser och att-satser : om villkorssatser som verbkomplement / Lars-Johan Ekerot
Kommentar: Titel och upphovsuppgift från manifestationen. Första upphovsuppgift samt påföljande titlar med upphovsuppgift anges i Upphovsuppgift med ISBD-interpunktion.

Instans av verk:
Kommentar: Verket saknar föredragen titel. De ingående verken anges i Har del / Verk.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET