Föredragen titel för verket

Den föredragna titeln för verket (RDA 6.2.2 Länk till annan webbplats.) är den titel som identifierar verket.
Föredragen titel för verket är ett kärnelement.

Källa: Fastställ den föredragna titeln för verket utifrån manifestationer av verket eller med hjälp av referenskällor.

Vanligtvis är den föredragna titeln för verket densamma som manifestationens titel, men i vissa fall behöver du fastställa den föredragna titeln.

När ett verk kommit ut under olika titlar på samma språk måste du välja en av titlarna som föredragen titel för verket. För utförliga instruktioner om hur du väljer föredragen titel för ett verk, se Välja föredragen titel för verket.

När samma titel har använts för olika verk kan du behöva göra tillägg till den föredragna titeln. Det gäller framför allt verk som inte har en primär medverkan. För verk som har primär medverkan är oftast primär medverkan tillsammans med den föredragna titeln tillräckligt för att identifiera verket. För anvisningar om hur du gör tillägg till den föredragna titeln, se Tillägg till föredragna titlar för verk.

I Libris anger du den föredragna titeln i egenskapen Har titel i verket.

Librispraxis:

 • När du beskriver ett originalverk i Instans av verk behöver du inte ange den föredragna titeln i Har titel / Titel / Huvudtitel om den är densamma som instansens titel.
 • När du beskriver ett översatt verk i Instans av verk anger du den föredragna titeln (oftast originaltiteln) i Översättning av.
 • Beskriver du ett verk som ligger i Har del måste du alltid ange verkets föredragna titel.
  • Beskriver du ett originalverk anger du den föredragna titeln i Har del / Har titel / Titel / Huvudtitel.
  • Beskriver du ett översatt verk anger du den föredragna titeln (oftast originaltiteln) i Har del / Översättning av.
   Du måste även ange översättningens titel i Har del / Har titel / Titel / Huvudtitel.

När ett verk kommit ut under olika titlar på samma språk måste du välja en av titlarna som föredragen titel för verket. För utförliga instruktioner om hur du väljer föredragen titel för ett verk, se Välja föredragen titel för verket.

När samma titel har använts för olika verk kan du behöva göra tillägg till den föredragna titeln. Det gäller framför allt verk som inte har en primär medverkan. För verk som har primär medverkan är oftast primär medverkan tillsammans med den föredragna titeln tillräckligt för att identifiera verket. För anvisningar om hur du gör tillägg till den föredragna titeln, se Tillägg till föredragna titlar för verk.

För särskilda typer av verk:

Libris

 • Instans av verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Instans av verk / Översättning av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Instans av verk / Har del / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Instans av verk / Har del / Verk / Översättning av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel

För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel, ska artikeln fileras bort.

MARC21

 • 240 #a
 • 130 #a

Fileringsvärdet hamnar i andraindikatorn i respektive fält.

 • 700 #t
 • 730 #a

MARC-exporten av den föredragna titeln till 240 #a och 130 #a eller 700 #t och 730 #a styrs nu av om verket har Primär medverkan eller inte.

Ange föredragen titel för verket

När du anger föredragen titel för verket, följ de generella riktlinjerna i RDA 6.2.1.3 Länk till annan webbplats..

Ange inte en alternativtitel som del av den föredragna titeln, se RDA 6.2.2.8 Länk till annan webbplats..

Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Om jag var din hemmafru

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Om jag var din hemmafru eller Hur man får en vardag att smaka som en lördag

Föredragen titel för del eller delar av verk

RDA 6.2.2.9 Länk till annan webbplats.

För delar av musikverk, se Arbetsflödet för Musiktryck, Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

För delar av religionsurkunder, tillämpa instruktionerna i RDA 6.23.2.9-6.23.2.20 Länk till annan webbplats..

En del

RDA 6.2.2.9.1 Länk till annan webbplats.

Del med pregnant titel

Om delen har en pregnant titel, ange den som föredragen titel för verket.

Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Början till kaos

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Tidsportalerna
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Bok 1
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Början till kaos

Del som inte har pregnant titel

Om delen endast identifieras med ett delord (med eller utan delsiffra) eller annan allmän term som till exempel Förord; Bok 1; Band 3), ange delbeteckningen som en underavdelning till hela verkets titel. Använd arabiska siffror för att ange delens nummer.

Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Chronicles. Volume 1

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Chronicles
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Volume 1

Undantag:

Seriella och integrerande resurser

Om delen identifieras av både en beteckning och en titel, ange beteckningen först, följt av titeln. Använd kommatecken för att skilja beteckningen från titeln.

Ange beteckningen och titeln för delen som underavdelning till hela verkets titel.

Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sveriges geologiska undersökningar. Serie C, Avhandlingar och uppsatser

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sveriges geologiska undersökningar
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Serie C, Avhandlingar och uppsatser

Olika antal delar i olika utgåvor

För verk som utges i flera delar, men ursprungligen utgavs i en del (t.ex. original och översättning), lägg till en delbeteckning till den föredragna titeln.

Instans av Verk:

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Jordan, Robert
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
Författare
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Risheden, Jan, 1967-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
Översättare
Språk: Svenska
Översättning av:

 • /Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Crossroads of twilight. 1
  / Språk:
  Engelska

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sagan om drakens återkomst
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Bok 19
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Dunklets korsväg
Upphovsuppgift: Robert Jordan ; översättning av Jan Risheden


Instans av Verk:

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Jordan, Robert
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Risheden, Jan, 1967-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
Översättare
Språk: Svenska
Översättning av:

 • /Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Crossroads of twilight. 2
  / Språk:
  Engelska

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sagan om drakens återkomst
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Bok 20
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: De dödas stad
Upphovsuppgift: Robert Jordan ; översättning av Jan Risheden


Originalet gavs ut i en volym, men den svenska översättningen gavs ut i två volymer.

Två eller flera delar av ett verk

RDA 6.2.2.9.2 Länk till annan webbplats.

Om resursen innehåller två eller flera i en följd numrerade delar av ett verk och delarna endast identifieras med en generell term och ett nummer, ange beteckningen på delarna som underavdelning till hela verkets titel. Ange termen i singularis följd av delarnas nummer.

Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Iliaden. Bok 1-6

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Iliad
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Book 1-6

Onumrerade eller inte i följd numrerade delar

Om resursen innehåller två eller flera onumrerade delar eller inte i följd numrerade delar av ett verk, identifiera samlingen med titeln för hela verket, följd av termen "Urval".

Det är önskvärt att du även beskriver de ingående delarna, se Ingående verk/uttryck.

Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Iliaden. Urval

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Homeros Iliaden
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: bok 1, 6, 20 och 24

Föredragen titel för en samling av verk av en agent

RDA 6.2.2.10 Länk till annan webbplats.

Librispraxis:

 • För samlingar med pregnant samlingstitel på originalspråk, ange samlingstiteln på originalspråk som föredragen titel.
 • För samlingar som saknar pregnant titel på originalspråk, ange en grupptitel som föredragen titel.
  Se nedan under Samlade verk, Samlade verk i en genre och Andra samlingar av två eller flera verk av en agent.

Observera att om samlingsverkets ursprungsland inte är Sverige, ska du följa nationalbibliografin i landet där verket från början är utgivet. Välj som föredragen titel den typ av titel som valts som föredragen titel på originalspråket. Det kan vara originaltiteln för samlingen eller en grupptitel. Grupptitlar ska anges på svenska. Se exempel i Postimport i Libris, Föredragen titel för verket Länk till annan webbplats..

Samlade verk

RDA 6.2.2.10.1 Länk till annan webbplats.

För en samling som innehåller, eller utger sig för att innehålla en agents fullständiga verk, ska du ange grupptiteln "Samlade verk" som föredragen titel. Behandla samlingar som var kompletta när de gavs ut som fullständiga verk.

Librispraxis: Regeln för samlade verk tillämpas också om man vet att skaparen enbart arbetat i en genre.

Skaparen har arbetat inom flera genrer

Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Samlade verk

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Skrifter
Upphovsuppgift: Selma Lagerlöf

Skaparen har arbetat inom en genre (dramatik)

Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Samlade verk

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Samlade pjäser
Upphovsuppgift: Sarah Kane

Samlade verk i en genre

RDA 6.2.2.10.2 Länk till annan webbplats.

För samlingar som innehåller en agents samlade verk inom en genre ska du använda särskilda grupptitlar som föredragen titel.

Librispraxis: Om skaparen endast arbetat i en genre tillämpas regeln för samlade verk.

Använd i första hand termer ur nedanstående lista. Termerna är RDA:s termer, kompletterade med ett antal termer som godkänts av Katalogiseringskommittén under KRS-tiden.

 • affischer
 • artiklar (Katalogiseringskommittén)
 • dagböcker (Katalogiseringskommittén)
 • dikter
 • dramatik
 • essäer
 • filmmanuskript (Katalogiseringskommittén)
 • fragment
 • korrespondens [avser brevväxling eller en persons brev]
 • noveller
 • prosa
 • romaner
 • sagor [avser folksagor och konstsagor] (Katalogiseringskommittén)
 • sonetter (Katalogiseringskommittén)
 • tal
 • tecknade serier (Katalogiseringskommittén)

Regeln ska inte tillämpas på musikaliska samlingsverk, se RDA 6.14.2.8 Länk till annan webbplats..

Om samlingen består av två eller flera, men inte alla verk av en agent inom en genre, följ instruktionen under Andra samlingar som innehåller två eller flera verk av en agent.

Skaparen har arbetat inom flera genrer

Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Dikter

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Samlade dikter
Upphovsuppgift: Karin Boye

Andra samlingar som innehåller två eller flera verk av en agent

RDA 6.2.2.10.3 Länk till annan webbplats.

Librispraxis: För samlingar som innehåller två eller flera men inte alla verk av en agent inom en eller flera genrer, ange en grupptitel, till exempel “Samlade verk” eller “Noveller”, följd av “Urval” som föredragen titel.

Det är rekommenderat att du även beskriver de ingående verken, se Ingående verk/uttryck.

Undantag:

Samling som innehåller flera verk (men inte alla) i en genre av en agent, med opregnant samlingstitel på originalspråk

Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Dramatik. Urval

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Tre pjäser
Upphovsuppgift: Per Olov Enquist

Samling som innehåller flera verk (men inte alla) i en genre av en agent, utan samlingstitel på originalspråk

Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Dramatik. Urval

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: En annorlunda praktik ; Blomsterur ; Åren
Upphovsuppgift: Fredrik Nyberg

Samling som innehåller flera verk (men inte alla) i olika genrer av en skapare med opregnant samlingstitel på originalspråk

Verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Samlade verk. Urval

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Selected poems and three plays of William Butler Yeats

Föredragen titel för en samling av verk av olika agenter

RDA 6.2.2.11 Länk till annan webbplats.

Med samlingstitel

RDA 6.2.2.11.1 Länk till annan webbplats.

För samlingar som innehåller verk av skapade av olika agenter, med samlingstitel på originalspråk, ange samlingstiteln som föredragen titel.

Det är önskvärt att du även beskriver de ingående verken, se Ingående verk/uttryck.

Samlingsverk som innehåller två verk av två olika skapare med samlingstitel

Verk:

Den föredragna titeln för samlingsverket är densamma som manifestationens titel och behöver inte anges under Instans av verk. Verket har ingen primär medverkande. Respektive skapare är upphovsansvarig för sitt verk. De ingående verken beskrivs i Har del i Instans av verk.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Min inre resa
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: två diktsamlingar
Upphovsuppgift: Christina Axengrip, Anna Hägglund

För samlingar som innehåller verk av olika agenter och som saknar samlingstitel, beskriv de ingående verken, se Ingående verk/uttryck.

Librispraxis: Tillämpa inte alternativet, dvs. konstruera inte en titel för samlingen.

Samlingsverk som innehåller tre verk av olika skapare utan samlingstitel

Verk:

Samlingen saknar föredragen titel. De ingående verken beskrivs i Har del i Instans av verk.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Uppmaningar
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: ett bidrag till beskrivningen av modus i svenskan
Upphovsuppgift: Christer Platzack. Satsens och meningens tidsbetydelse / Christer Platzack. Villkorssatser och att-satser : om villkorssatser som verbkomplement / Lars-Johan Ekerot

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET