Övrig särskiljande egenskap för verket

Övrig särskiljande egenskap för verket (RDA 6.6 Länk till annan webbplats.) är egenskaper andra än form, tid och ursprungsort för verket.

Övrig särskiljande egenskap för verket är ett kärnelement när det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

Källa: Hämta information om övrig särskiljande egenskap från valfri källa.

Librispraxis: Om ett institutionsnamn används som särskiljande tillägg, ange den auktoriserade formen (om en sådan finns).

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Meddelanden
Upphovuppgift:
Dalarnas ornitologiska förening - DOF

Instans av Verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Meddelanden (Dalarnas ornitologiska förening)

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET