Tid för verket

Tid för verket (RDA 6.4 Länk till annan webbplats.) är det tidigaste året/datumet förknippat med verket. Om inget exakt år/datum för verkets tillkomst kan fastställas, behandla året/datumet för den första kända manifestationen av verket som tid för verket.

Tid för verket är ett kärnelement för fördrag. Det är också ett kärnelement om det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent

Källa: Hämta information om tid för verket från valfri källa.

Tid för verket anges med årtal utom för fördrag då det anges med år, månad, dag, se RDA 6.20.3.3 Länk till annan webbplats.. Ange tid för verkets inom parentes efter den föredragna titeln.

Librispraxis för seriella verk och flerbandsverk: Välj tiden för utgivningen av det/den första numret/delen eller det/den första tillgängliga numret/delen.

Nytt verk med samma titel som ett tidigare verk

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Grilla med Allt om mat
Upphovsuppgift: redaktör: Catarina Bennetofft

Instans av Verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Grilla med Allt om mat (2007)


Det tidigare verket

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Grilla med Allt om mat
Upphovsuppgift: redaktör: Jan Holmström

Instans av Verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Grilla med Allt om mat

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET