Tillägg till föredragna titlar för verk

Om den föredragna titeln för ett verk är densamma som titeln för ett annat verk eller som namnet på en agent, ange ett eller flera av följande element:

Det finns ingen prioritetsordning mellan elementen, välj det/de som är mest lämpliga. Elementen kan antingen anges som tillägg till den föredragna titeln eller som separata element i en verksbeskrivning (auktoritetspost) eller både och, RDA 0.6.6länk till annan webbplats.

Librispraxis: Tills vidare anges det särskiljande tillägget inom parentes efter den föredragna titeln. Om mer än ett tillägg behövs, separeras de med mellanrum, kolon, mellanrum.

Se särskilda instruktioner för musikverk [länk], juridiska verk [länk], film [länk].

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET