Tillägg till föredragna titlar för verk

Om den föredragna titeln för ett verk är densamma som titeln för ett annat verk eller som namnet på en agent, ange ett eller flera av följande element:

Det finns ingen prioritetsordning mellan elementen, du väljer det eller de som är mest lämpliga.

Librispraxis: Tills vidare anger du det särskiljande tillägget inom parentes efter den föredragna titeln. Om mer än ett tillägg behövs, separeras de med mellanrum, kolon, mellanrum.

Verkets form

Verkets form (RDA 6.3 Länk till annan webbplats.) beskriver den kategori eller genre som verket tillhör. Den term som väljs för verkets form ska vara giltig för alla uttryck och manifestationer av verket.

Verkets form är ett kärnelement när det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

Källa: Hämta information om verkets form från valfri källa.

Ange verkets form inom parentes efter den föredragna titeln.

Librispraxis: Välj i första hand en term från en kontrollerad vokabulär, till exempel Svenska ämnesord. Om du inte hittar en passande term i en kontrollerad vokabulär, välj en annan term. Ange verkets form i singular på svenska.

Filmen Gomorra

Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Gomorra (film)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra


Tv-serien Gomorra

Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra (tv-serie)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra

Tid för verket

Tid för verket (RDA 6.4 Länk till annan webbplats.) är det tidigaste året eller datumet förknippat med verket.

Tid för verket är ett kärnelement för fördrag. Det är också ett kärnelement om det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

Källa: Hämta information om tid för verket från valfri källa.

Om du inte kan fastställa ett exakt år eller datum för verkets tillkomst, behandla året eller datumet för den första kända manifestationen av verket som tid för verket.

Tid för verket anges med årtal utom för fördrag då det anges med år, månad, dag, se RDA 6.20.3.3 Länk till annan webbplats..

Ange tid för verkets inom parentes efter den föredragna titeln.

Librispraxis för seriella verk och flerbandsverk: Välj utgivningstiden för det första (eller det första tillgängliga) numret eller den första (eller den första tillgängliga) delen som tid för verket.

Nytt verk med samma titel som ett tidigare verk

Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Grilla med Allt om mat (2007)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Grilla med Allt om mat
Upphovsuppgift: redaktör: Catarina Bennetofft


Det tidigare verket

Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Grilla med Allt om mat

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Grilla med Allt om mat
Upphovsuppgift: redaktör: Jan Holmström

Ursprungsort för verket

Ursprungsort för verket (RDA 6.5 Länk till annan webbplats.) är den plats där verket skapades.

Ursprungsort för verket är ett kärnelement när det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

Källa: Hämta information om ursprungsort för verket från valfri källa.

Librispraxis: Välj ursprungsortens namn utifrån SAO, NE, Wikipedia och Geonamnes, se RDA kapitel 16 Länk till annan webbplats.. Lägg till namnet på en större geografisk enhet till ett ortnamn (annat än ett land eller en delstat etc. som förtecknas i RDA 16.2.2.9.1 Länk till annan webbplats., 16.2.2.10 Länk till annan webbplats. eller 16.2.2.11 Länk till annan webbplats.), förgånget av komma.

Librispraxis för seriella verk och flerbandsverk: Om verket är utgivet på mer än en ort, välj ort enligt följande prioritetsordning:

  1. orten där det första (eller det tidigaste tillgängliga) numret eller den första (eller den tidigaste tillgängliga) delen är utgiven
  2. den först nämnda utgivningsorten i det första (eller det tidigaste tillgängliga) numret eller den första (eller den tidigaste tillgängliga) delen.

Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Big Brother (Sverige)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Big Brother

Övrig särskiljande egenskap för verket

Övrig särskiljande egenskap för verket (RDA 6.6 Länk till annan webbplats.) är en egenskap annan än form, tid och ursprungsort för verket.

Övrig särskiljande egenskap för verket är ett kärnelement när det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

Källa: Hämta information om Övrig särskiljande egenskap från valfri källa.

Se särskilda instruktioner för musikverk, RDA 6.28.1.9 Länk till annan webbplats. och juridiska verk, RDA 6.29.1.29 Länk till annan webbplats.-6.29.1.30.

Librispraxis: Om du använder ett institutionsnamn som särskiljande tillägg, ange den auktoriserade formen (om en sådan finns).

Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Meddelanden (Dalarnas ornitologiska förening)

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Meddelanden
Upphovuppgift:
Dalarnas ornitologiska förening - DOF

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET