Ursprungsort för verket

Ursprungsort för verket (RDA 6.5 Länk till annan webbplats.) är den plats där verket skapades.

Ursprungsort för verket är ett kärnelement är det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

Källa: Hämta information om ursprungsort för verket från valfri källa.

Librispraxis: Välj ursprungsortens namn utifrån SAO, NE, Wikipedia och Geonamnes, se RDA kapitel 16 Länk till annan webbplats.. Lägg till namnet på en större geografisk enhet till ett ortnamn (annat än ett land eller en delstat etc. som förtecknas i RDA 16.2.2.9.1 Länk till annan webbplats., 16.2.2.10 Länk till annan webbplats. eller 16.2.2.11 Länk till annan webbplats.), förgånget av komma.

Librispraxis för seriella verk och flerbandsverk: Om verket är publicerat på mer än en ort, välj ort enligt följande prioritetsordning:

1) den ort som skulle komma först i beskrivningen av det/den första numret/delen, eller först tillgängliga numret/delen

2) den först nämnda orten i det/den första numret/delen eller först tillgängliga numret/delen.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Big Brother

Instans av Verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Big Brother (Sverige)

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET