Verkets form

Verkets form (RDA 6.3 Länk till annan webbplats.) beskriver den kategori eller genre som verket tillhör. Den term som väljs för verkets form ska passa alla uttryck och manifestationer av verket.

Verkets form är ett kärnelement när det behövs för att skilja ett verk från ett annat verk med samma titel eller från namnet på en agent.

Källa: Hämta information om verkets form från valfri källa.

Ange verkets form inom parentes efter den föredragna titeln.

Librispraxis: Välj i första hand en term från en kontrollerad vokabulär, t.ex. Svenska ämnesord. Om ingen passande term återfinns i en kontrollerad vokabulär, välj en annan term. Ange verkets form i singular på svenska.

Filmen Gomorra

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra

Instans av Verk:
Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra (film)


Tv-serien Gomorra

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra

Instans av Verk:
Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Gomorra (tv-serie)

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET