Information om titelflytt i Libris version 1.30

Sedan Libris katalogisering lanserades har målet varit att vi ska beskriva verk som separata entiteter och sedan länka nya instanser av verket till dessa beskrivningar. Tanken är att ett verk bara ska beskrivas en gång och att informationen i verket ska återanvändas.

I och med release 1.30 av Libris har vi gjort vissa förberedelser för verk som länkbara entiteter. Detta innebär en ny praxis för hur du ska ange föredragna titlar för verk.

Verk i Libris

I Libris format, som bygger på Bibframe, är RDA:s entiteter verk och uttryck sammanslagna till en entitet och kallas för Verk. Verket utgör den katalogiserade resursens konceptuella väsen och till det hör egenskaper som ämne, genre/form, klassifikation, innehållstyp och språk. Även agenter, till exempel författare, kompositör eller översättare, kan knytas till verket.

Idag beskrivs verk som lokala entiteter i egenskaper som till exempel Instans av verk, Översättning av och Har del.

För att verk ska kunna beskrivas som separata, länkbara entiteter är vissa ändringar nödvändiga, i både format och praxis. Arbetet med länkbara verk kommer att ske stegvis. Det första steget innebär att vissa föredragna titlar flyttas.

Beskrivning av och länkning till verk kommer att innebära förändringar jämfört med tidigare arbetssätt. Till en början kan du som katalogisatör därför uppleva att arbetsinsatsen blir lite större, men på sikt är det meningen att det ska leda till effektivisering och mer enhetliga data.

Vad är en föredragen titel?

En föredragen titel är den titel som valts för att identifiera verket. Vanligtvis är den densamma som manifestationens titel. I mer komplexa situationer behöver du fastställa den föredragna titeln. Det gäller för:

 • översättningar
 • verk som kommit ut under olika titlar på samma språk
 • när samma titel har använts för olika verk.

I Libris anger du den föredragna titeln i egenskapen Har titel i det verk du beskriver.

Vad förändras?

Verk utan Primär medverkan

 • För verk på originalspråk flyttas föredragna titlar från Har titel / Titel / Huvudtitel i Uttryck av till Har titel / Titel / Huvudtitel i Instans av verk.
 • För översättningar flyttas föredragna titlar från Har titel / Titel / Huvudtitel i Uttryck av till Har titel / Titel / Huvudtitel i Översättning av.

Verk med Primär medverkan

 • För översättningar flyttas föredragna titlar från Har titel / Titel / Huvudtitel i Instans av verk till Har titel / Titel / Huvudtitel i Översättning av.

Detta innebär att:

 • Du ska inte längre använda egenskapen Uttryck av för anonyma verks föredragna titlar. MARC-exporten av den föredragna titeln till 240 #a och 130 #a eller 700 #t och 730 #a styrs nu istället av om verket har Primär medverkan eller inte.
 • Du ska knyta den föredragna titeln till det verk den hör till. Det betyder att du ska ange verkets titel i Har titel / Titel / Huvudtitel inom egenskaperna Instans av verk, Översättning av och Har del, beroende på vilket verk du beskriver.

Delbeteckningar, deltitlar och grupptitlar med tillägget Urval

 • Föredragna titlar som består av en huvudtitel, delbeteckning och/eller deltitel ska du nu ange i en enda sträng i egenskapen Har titel / Titel / Huvudtitel. Åtskilj de olika titelelementen med interpunktion. Det gäller även tillägget Urval.

Detta innebär att:

 • Du ska inte längre ange delbeteckningar och deltitlar i separata egenskaper som tidigare.
 • Du ska inte längre ange tillägget Urval i egenskapen Specificering i form av grupptitel som tidigare.

För exempel, se Föredragen titel för verket, Föredragen titel för del eller delar av ett verk.

Observera att äldre data inte är städade än och därför kan dessa uppgifter ligga kvar i separata egenskaper i äldre beskrivningar.

Gränssnittet

För att det ska bli tydligare att se i vilka egenskaper du ska beskriva de enskilda verken har alla lokala entiteter fått en skuggad inramning. Det innebär att även andra entiteter som i nuläget inte är länkbara har markerats. Det gäller till exempel agenter som lokala entiteter men även klassifikation. Vi kommer att fortsätta arbetet med att förbättra gränssnittet.

Var kan jag se förändringarna?

Fram till releasen kan du se ändringarna i Libris QA-miljö Länk till annan webbplats. (QA=Quality Assurance).

För exempel se Exempelsamling.

Lämna kommentarer

I samband med releasen kommer alla anvisningar som berörs av ändringen att uppdateras. När de är publicerade vill vi gärna ha dina kommentarer och förslag på hur vi kan förtydliga dem. Skriv till Metadatabyrån. Ange Titelflytt i ämnesraden.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET