Lathundar för verk i Libris

På denna sida hittar du länkar till olika lathundar för hur du beskriver verk i Libris. Lathundarna innehåller främst anvisningar för kärnelementen, dvs. de egenskaper som du måste ange om de är tillämpliga och lätt åtkomliga.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET