Lathund för samlingsverk, parallelltext

Denna lathund ger anvisningar för hur du beskriver samlingsverk och manifestationer med parallelltext. Den innehåller främst instruktioner för kärnelementen, dvs. de egenskaper som du måste ange om de är tillämpliga och lätt åtkomliga. Övriga egenskaper som hör till verket, till exempel ämnesord och klassifikation, tas inte upp här men tänk på att dessa tills vidare bara ska anges under Instans av verk.

Instans av verk

Relationen mellan instans och verk anges med egenskapen Instans av verk. Denna relation är ett kärnelement.

Beskriv tills vidare samlingsverket som lokal entitet.

Föredragen titel

Ange om tillämpligt samlingsverkets föredragna titel i egenskapen Har titel / Titel / Huvudtitel. Se:

Skapare

Läs mer om skapare under Relationer till agenter, Skapare.

För anvisningar om när en institution betraktas som skapare, se Relationer till agenter, Institutioner som är skapare.

För anvisningar om hur agenter ska anges i Medverkan och funktion, se Agenter och auktoritetsarbete.

Skaparen eller den först nämnda skaparen är kärnelement.

Om samlingen består av verk skapade av en agent, ange agenten i egenskapen Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten.

Om verken som ingår i samlingen är skapade av flera agenter tillsammans:

 1. Ange agenten med huvudsakligt ansvar i Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten. Om huvudsakligt ansvar inte är angivet, ange den skapare som nämns först i instansen.
 2. Ange övriga skapare i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en funktionskod i egenskapen Funktion.

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som anges.

NB-praxis: För verk med upp till tre skapare, ange alla. För verk med fler än tre skapare, ange den första. För verk där två eller tre svenska författare och illustratörer eller fotografer delar på det primära upphovsansvaret (är skapare), lägg till funktionskoden 9pu (Primärt upphovsansvarig). Läs mer om funktionskoder.

Om samlingen består av verk skapade av olika agenter (compilation), ange inte någon skapare alls i Medverkan och funktion / Primär medverkan. Skaparna ska anges tillsammans med sina respektive verk i relationen Har del, se nedan.

Övriga agenter knutna till verket

Läs mer om övriga agenter knutna till verket under Relationer till agenter, Övrig agent knuten till ett verk.

För anvisningar om hur agenter ska anges i Medverkan och funktion, se Agenter och auktoritetsarbete.

Ange övriga agenter knutna till verket i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en funktionskod i egenskapen Funktion.

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka övriga agenter, utöver den obligatoriska, som anges.

Agenter knutna till uttrycket

Läs mer om agenter knutna till uttrycket under Relationer till agenter, Agenter knutna till ett uttryck.

För anvisningar om hur agenter ska anges i Medverkan och funktion, se Agenter och auktoritetsarbete.

Ange bidragsgivare som till exempel översättare, redaktörer, arrangörer av musikaliska kompositioner och framförande person i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en funktionskod i egenskapen Funktion.

För översätta samlingsverk ska om möjligt översättare anges i Har del tillsammans med respektive översättning.

Librispraxis: Ange alla bidragsgivare som är viktiga för identifikation av uttrycket.

NB-praxis: För skönlitteratur, ange illustratörer och översättare. Katalogisatören avgör om fler ska anges.

Språk

Länka till entiteten för översättningens språk i egenskapen Språk, se Språk.

Anmärkning om innehållets språk

Gör en anmärkning om innehållets språk om den klargör detaljer som är viktiga för identifikation eller urval.

Innehållstyp

Länka till entiteten för verkets innehålltyp i egenskapen Innehållstyp, se Innehållstyp.

Översättning av

Om samlingsverket är en översättning, ange det översatta samlingsverkets relation till originalverket med egenskapen Översättning av.

Lägg till verk som lokal entitet. Beskriv originalsamlingsverket. De ingående originalverken beskriver du i egenskapen Har del, se nedan.

Librispraxis: För samlingar som innehåller verk av olika skapare och som saknar samlingstitel på originalspråk, beskriv de ingående verken i Har del. Det innebär att du inte ska ange relationen Översättning av alls.

Föredragen titel

Samling som innehåller verk av en skapare

Librispraxis: För samlingar bestående av verk skapade av en agent, med pregnant samlingstitel på originalspråk, ange samlingstiteln på originalspråk som föredragen titel. För samlingar som saknar pregnant titel på originalspråk, ange en grupptitel som föredragen titel.

Läs om grupptitlar:

Observera att om samlingsverkets ursprungsland inte är Sverige, ska du följa nationalbibliografin i landet där verket från början är utgivet. Välj som föredragen titel för samlingen den typ av titel som valts som föredragen titel på originalspråket. Det kan vara originaltiteln för samlingen eller en grupptitel. Grupptitlar ska anges på svenska. Se exempel i Postimport i Libris, Föredragen titel för verket.

Samling som innehåller verk av olika skapare

För samlingar bestående av verk av skapade av olika agenter, med samlingstitel på originalspråk, ange samlingstiteln som föredragen titel. Det är önskvärt att du beskriver de ingående verken i Har del.

Språk

Länka till entitet för originalverkets språk i egenskapen Språk, se Språk.

Har del

Relationerna mellan samlingsverket och de verk som ingår i samlingsverket anger du med egenskapen Har del.

Lägg till de ingående verken som lokala entiteter och beskriv dem.

Librispraxis: Ange relationer till särskilt framhävda verk. Som särskilt framhävda verk räknas:

 • verk som tidigare har publicerats separat, eller
 • verk med titeluppgifterna särskilt framhävda (till exempel på omslaget eller titelsidan)
 • pregnanta deltitlar till flerbandsverk katalogiserade enligt enpostmodell.

Föredragen titel

Om det ingående verket är på originalspråk, ange verkets föredragna titel i egenskapen Har titel / Titel / Huvudtitel, se Föredragen titel för verket.

Om det ingående verket är en översättning, ange översättningens titel i egenskapen Har titel / Titel / Huvudtitel.

Skapare

Läs mer om skapare under Relationer till agenter, Skapare. För anvisningar om när en institution betraktas som skapare, se Relationer till agenter, Institutioner som är skapare.

Om verket har en skapare:
Ange agenten i egenskapen Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten.

Om verket har flera skapare:
Ange agenten med huvudsakligt ansvar i Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten. Om huvudsakligt ansvar inte är angivet, ange den skapare som nämns först i instansen.

Ange agentens funktion genom att länka till en funktionskod i egenskapen Funktion.

Agenter knutna till uttrycket

Ange översättarna tillsammans med sina respektive översättningar i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas funktion genom att länka till funktionskoden Översättare i egenskapen Funktion.

Språk

Länka till entiteten för verkets språk i egenskapen Språk, se Språk.

Översättning av

Om det ingående verket är en översättning, ange relationen mellan översättningen och originalverket med egenskapen Översättning av.

Lägg till verk som lokal entitet. Beskriv originalverket.

Föredragen titel

Ange verkets föredragna titel i egenskapen Har titel / Titel / Huvudtitel, se Föredragen titel för verket.

Språk

Länka till entiteten för originalverkets språk i egenskapen Språk, se Språk.

Exempel

Samling bestående av verk av en skapare.

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: --- [Eftersom samlingens titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange den.]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Dexter, Colin
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Språk: Länka till entitet: Engelska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text
Har del:

 • /Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Last bus to Woodstock
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Dexter, Colin
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Engelska

  / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  The wench is dead
  / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Dexter, Colin
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Engelska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  The jewel that was ours
  / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Dexter, Colin
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: The third Inspector Morse omnibus
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Upphovsuppgift: Colin Dexter

Samling bestående av verk skapade av olika skapare. Författarna har skapat sina egna bidrag, men de är inte skapare av samlingsverket.

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
--- [Eftersom samlingens titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange den.]
Språk: Länka till entitet: Svenska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Tändstickor i Kringelstaden
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Gelotte, Göran, 1936-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Tändsticksfabrikerna i Karlstad i slutet på 1800-talet
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Örnebring, Nils, 1944-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Två städer
Upphovsuppgift: [med bidrag av] Göran Gelotte, Nils Örnebring

Samling bestående av översatta verk av en skapare, med samlingstitel på originalspråk.

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
--- [Eftersom samlingens titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange den.]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Beskow, Elsa, 1874-1953
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Språk: Länka till entitet: Danska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Den stora boken om tant Grön, tant Brun och tant Gredelin
  / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
  / Språk: Länka till entitet: Svenska

Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Beskow, Elsa, 1874-1953
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Marstrand, Margrethe
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Danska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin
   / Språk: Länka till entitet: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Tante Bruns fødelsedag
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Beskow, Elsa, 1874-1953
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Marstrand, Margrethe
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Danska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Tant Bruns Födelsedag
   / Språk: Länka till entitet: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Per og Lotte på eventyr
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Beskow, Elsa, 1874-1953
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Rud, Anine
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Danska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Petter och Lotta på äventyr
   / Språk: Länka till entitet: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Hr. Blås nye båd
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Beskow, Elsa, 1874-1953
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Rud, Anine
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Danska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Farbror Blås nya båt
   / Språk: Länka till entitet: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Pers og Lottes jul
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Beskow, Elsa, 1874-1953
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Rud, Anine
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Danska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Petter och Lottas jul

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en komplet samling
Upphovsuppgift: eventyr tegnet og fortalt af Elsa Beskow ; oversat fra svensk af Margrethe Marstrand, Anine Rud

Samling bestående av översatta verk av en skapare, utan samlingstitel på originalspråk.

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Ernaux, Annie, 1940-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
Språk: Länka till entitet: Svenska
Innehållstyp: Länka till enititet: Text
Översättning av:

 • / Verk:
  Har titel / Titel / Huvudtitel: Romaner. Urval
  Språk: Länka till entitet: Franska

Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Min far
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Ernaux, Annie, 1940-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Waldén, Katja, 1926-2009
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: La place
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3
   / Språk: Länka till entitet: Franska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kvinnan
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Ernaux, Annie, 1940-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Waldén, Katja, 1926-2009
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Une femme
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
   / Språk: Länka till entitet: Franska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Min far & Kvinnan
Upphovsuppgift: Annie Ernaux ; översättning: Katja Waldén

Samling bestående av översatta verk av olika skapare, med samlingstitel på originalspråk.

Instans av Verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: --- [Eftersom samlingens titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange den.]
Språk: Länka till entitet: Svenska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Blazing bedtime stories
  / Språk: Länka till entitet: Svenska

Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: I fullmånens sken
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Raye, Kimberly
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Lövenius, Jenny, 1975-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Once upon a bite
   / Språk: Länka till entitet: Engelska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Mellan fantasi och verklighet
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Kelly, Leslie
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Lövenius, Jenny, 1975-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: My, what a big- you have!
   / Språk: Länka till entitet: Engelska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: I hans ögon
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: änka om möjligt till entitet: Nelsson, Ronda
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Lövenius, Jenny, 1975-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Sexily ever after
   / Språk: Länka till entitet: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Det var en gång-
Upphovsuppgift: Kimberly Raye, Leslie Kelly, Rhonda Nelson ; översatt av Jenny Lövenius

Samling bestående av översatta verk av olika skapare, utan samlingstitel på originalspråk.

Instans av verk:
Språk: Länka till entitet: Svenska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Iskallt begär
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Mann, Catherine
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Ingman, Ida, 1982-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: The secret twin
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
   / Språk: Länka till entitet: Engelska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Bekant främling
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Gates, Olivia
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Lindberg, Cecilia, 1976-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Scandalously expecting his child
   / Språk: Länka till entitet: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Iskallt begär
Upphovsuppgift: Catherine Mann ; översättning Ida Ingman. Bekant främling / Olivia Gates ; översättning: Cecilia Lindberg

Parallelltext bestående av ett verk på originalspråk och i översättning.

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Bergmann, Ingela, 1959-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare, Illustratör
Språk: Länka till entitet: Svenska
Innehållstyp: Länka till enititet: Text
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och norska
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Flytten till landet Annorlunda
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Bergmann, Ingela, 1959-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare, Illustratör
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Flyttingen til Annerledeslandet
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Bergmann, Ingela, 1959-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare, Illustratör
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Bergmann, Lovisa
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Norska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Flytten till landet Annorlunda
   / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Flytten till landet Annorlunda
Har titel / Parallelltitel / Titel / Huvudtitel: Flyttingen til Annerledeslandet
Upphovsuppgift: text och bild/tekst og bilde: Ingela Bergmann ; översättning/oversettelse: Lovisa Bergmann ; design: Arina Stoenescu

Parallelltext bestående av två översättningar av samma verk på olika översättningsspråk.

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Renz, Ulrich
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Brinkmann, Barbara
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Illustratör
Språk: Länka till entitet: Svenska
Innehållstyp: Länka till enititet: Text
Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och swahili
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Sov gott, lilla vargen
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Renz, Ulrich
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Brinkmann, Barbara
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Illustratör
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Bienzle Arruda, Katrin
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Schlaf gut, kleiner Wolf
   / Språk: Länka till entitet: Tyska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Lala salama, mbwa mwitu mdogo
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Renz, Ulrich
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Brinkmann, Barbara
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Illustratör
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Aclay Makasi, George
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Swahili

 • / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Schlaf gut, kleiner Wolf
   / Språk: Länka till entitet: Tyska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Sov gott, lilla vargen
Har titel / Parallelltitel / Titel / Huvudtitel: Lala salama, mbwa mwitu mdogo
Upphovsuppgift: Ulrich Renz, Barbara Brinkmann ; översättning Katrin Bienzle Arruda (svenska), George Aclay Makasi (swahili)

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET