Ljudinnehåll

Med ljudinnehåll menas närvaron eller frånvaron av ljud i ett uttryck

Ljudinnehåll är inte ett kärnelement.

Libris

  • Övriga fysiska detaljer

MARC21

  • 300 #b

Kommentar: Ljudinnehåll anges i egenskapen Övriga fysiska detaljer under Instans.

Ange ljudinnehåll om det är viktigt för identifikation eller urval, se RDA 7.18länk till annan webbplats.

Använd följande termer:

  • ljud
  • stum
Övriga fysiska detaljer: ljud

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET