Uttryckets språk

Uttryckets språk är det språk genom vilket ett verk uttrycks. Det är ett kärnelement.

Ange uttryckets språk (RDA 6.11 Länk till annan webbplats.).

För en originaltext på svenska, ange Svenska. För en översättning, ange översättningens språk.

Vid behov, komplettera med en förklarande anmärkning under Innehållets språk.

För en manifestation som innehåller flera uttryck på olika språk, se Flera uttryck på olika språk samlade i en manifestation.

Originaltext eller originalljud (ej översättning)

Libris

MARC21

 • 008/35-37
 • 041 _/_ #a

Uttryck som innehåller ett språk:

Språk: Svenska

För ett uttryck på endast ett språk, ange språket genom att länka till entiteten för språket. Se bildexempel nedan. I bildexemplet har övriga egenskaper som Medverkan och funktion, Genre/form, Klassifikation osv. redigerats bort för att tydligare visa de aktuella egenskaperna.

Egenskapen Språk i Libris katalogisering

Kommentar: När ett språk anges genereras språkkod i 008 + 041 #a i MARC21.

Uttryck som innehåller flera språk:

Språk: Tyska, Engelska, Franska

För ett uttryck på flera språk, t.ex. en film med vissa dialoger på tyska, andra på engelska och några på franska, ange språken genom att länka till entiteterna för språken. Se bildexempel nedan. I bildexemplet har övriga egenskaper som Medverkan och funktion, Genre/form, Klassifikation osv. redigerats bort för att tydligare visa de aktuella egenskaperna.

Om antalet språk överstiger sex, länka i stället till entiteten Flera språk (mul).

Egenskapen Språk i Libris katalogisering, länkning till flera språk

Kommentar: Det först angivna språket genererar språkkod i 008 + 041 #a i MARC21. De övriga språken genererar språkkod i 041 #a i MARC21.

Flera uttryck på olika språk samlade i en manifestation

För en manifestation som innehåller flera uttryck på olika språk, t.ex. ett samlingsverk som innehåller verk/uttryck på olika språk, ange det dominerande, eller första, språket i egenskapen Språk. Komplettera med samtliga språk under Har del / Verk / Språk.

Manifestation som innehåller flera uttryck:

Språk: Danska
Har del / Verk / Språk: Danska
Har del / Verk / Språk: Norska
Har del / Verk / Språk: Svenska

Kommentar: Det först angivna språket genererar språkkod i 008 + 041 #a i MARC21. De övriga språken genererar språkkod i 041 #a (i separata 041-fält) i MARC21.

För mer detaljerade anvisningar om manifestationer med flera uttryck på olika språk (även översättningar), se instruktioner på sidorna Ingående verk/uttryck och Samlingsverk, Parallelltext - exempel.

Översättning

Ange uttryckets språk i egenskapen Språk. Komplettera med att ange originalspråket i egenskapen Översättning av.

Libris

 • Språk
  Länka till entitet.
 • Översättning av / Verk / Språk
  Länka till entitet.

MARC21

 • 008/35-37
 • 041 1/_ #a #h

Språk: Svenska
Översättning av / Verk / Språk: Engelska

Exemplet visar en översättning från engelska till svenska. Se bildexempel nedan. I bildexemplet har övriga egenskaper som Medverkan och funktion, Genre/form, Klassifikation osv. redigerats bort för att tydligare visa de aktuella egenskaperna.

Egenskapen Översättning i Libris katalogisering

Översättningens språk i klartext

Enligt Librispraxis är det obligatoriskt med översättningens språk i klartext, efter Föredragen titel. Detta skapas automatiskt när Primär medverkan finns, men inte när Primär medverkan saknas (d.v.s. vid översättning av anonymt verk).

Primär medverkan finns

Libris

 • Följ instruktionen under Översättning, d.v.s. ange Språk och Översättning av.

  Kommentar: Översättningens språk i klartext skapas automatiskt.

MARC21

 • 240 #l

Språk: Svenska
Översättning av / Verk / Språk: Engelska
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: [Skapare]
Har titel / Titel / Huvudtitel: [Föredragen titel]

Kommentar: I MARC21 genereras:
008 swe
041 1/_ #a swe #h eng
100 #a [Skapare]
240 #a [Föredragen titel] #l Svenska

Översättning av anonymt verk (Primär medverkan saknas)

Följ instruktionen under Översättning, d.v.s. ange Språk och Översättning av. I anslutning till den föredragna titeln (Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel), lägg till:

Libris

 • Uttryck av / Verk / Språk
  Länka till entitet för översättningens (uttryckets) språk.

MARC21

 • 130 #l

Språk: Svenska
Översättning av / Verk / Språk: Engelska
Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: [Föredragen titel]
Uttryck av / Verk / Språk: Svenska

Kommentar: I MARC21 genereras:
008 swe
041 1/_ #a swe #h eng
130 0/_ #a [Föredragen titel] #l Svenska

Flera uttryck samlade i en manifestation

För översättningens språk i klartext för ingående verk/uttryck och samlingsverk, t.ex. manifestationer med parallelltext, se instruktioner på sidorna Ingående verk/uttryck och Samlingsverk, Parallelltext - exempel.

Översättning i flera led (Intermediärt språk)

För översättningar i flera led, använd egenskapen Intermediärt språk till översättningar för det mellanliggande språket.

Libris

 • Intermediärt språk till översättningar / Verk / Språk
  Länka till entitet.

  Kommentar: Observera att Intermediärt språk till översättning ligger direkt under Instans av verk, inte under Översättning av.

MARC21

 • 041 #k

Språk: Svenska
Översättning av / Verk / Språk: Albanska
Intermediärt språk till översättningar / Verk / Språk: Franska

Exemplet visar en översättning från albanska till svenska via franska. Se bildexempel nedan. I bildexemplet har övriga egenskaper som Medverkan och funktion, Genre/form, Klassifikation osv. redigerats bort för att tydligare visa de aktuella egenskaperna.

Egenskapen Intermediärt språk i Libris katalogisering

Kommentar: Det först angivna språket genererar språkkod i 008 + 041 #a i MARC21. I fält 041 genereras i detta exempel:
041 1/_ #a swe #k fre #h alb

Religiösa verk

För instruktioner om uttryckets språk för uttryck av religiösa verk se RDA 6.30.3.1-6.30.3.3 Länk till annan webbplats..

Specialanvisningar för språk

Norska - nynorska och bokmål

I Libris skiljer vi på nynorska och bokmål.
Bokmål ska anges som 'Norska' (språkkod: nor) och nynorska som 'Nynorska' (språkkod: nno).

Observera dock att de norska katalogerna anger bokmål som 'Bokmål' (språkkod: nob).
Ändra 'Bokmål' till 'Norska' vid postimport.

Om du är osäker på om språket är bokmål eller nynorska, välj 'Norska'.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET