Identifikator - Äldre tryck

Arbetsnoteringar

Librispraxis för äldre tryck: SB17- och Collijn-projekten lade in olika typer av noteringar här. Det är inget man behöver ange nu, vid primär- eller sekundärkatalogisering.

SB17-projektets noteringar om när en post skapades och av vem:

Identifikator / Identifikator / Värde: 840111g31
Identifikator / Identifikator / Typanmärkning: SB17
Kommentar:

  • 840111 = postdatum
  • g (gunilla), y (ylva), a (andra personer) = bokstav för den person som skapat SB17-posten
  • 31 = 31:a posten den 11 januari 1984

Collijn-projektets noteringar om en viss titels placering i Collijn-bibliografin:

Identifikator / Identifikator / Värde: sp. 0138:08
Identifikator / Identifikator / Typanmärkning: Collijn
Kommentar:

  • spalt 138
  • åttonde titeln i spalt 138

Fingerprint

Fingerprint = Identifkation av äldre tryck genom en kod som består av ett antal tecken från angivna positioner i en trycksak. De principer som har tillämpats vid konstruktionen anges med en källkod.

Librispraxis för äldre tryck:
Fingerprint rekommenderas inte. Det används i vissa länder men det lägger mycket extra arbetsbörda på katalogisatören utan att egentligen bidra till identifieringsmöjligheterna.

Libris

  • Identifikator / Fingerprint / Värde
  • Identifikator / Fingerprint / Källa / Källa / Kod
MARC21
  • 026 #a m.fl. (teckenkoden)
  • 026 #2 (källkoden)

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET