Sammanfattning av innehåll - Äldre tryck

Egenskapen Sammanfattning av innehåll används för korta objektiva redogörelser om objektets innehåll, såvida inte någon annan del av beskrivningen ger tillräcklig information. Det kan ibland vara bra att göra en sammanfattning av innehållet i äldre tryck, till exempel om titlarna är intetsägande. Man redovisar ett objekts hela innehåll, inte bara den del som är intressant för det egna biblioteket.

Egenskapen Innehållsförteckning Länk till annan webbplats. används främst för titel- och upphovsuppgifter som inte framgår av (första) titelsidan men som bedöms vara viktiga att ta med i beskrivningen. Det kan till exempel gälla titlar i samlingsemissioner, bihang eller flerbandsverk som beskrivs enligt enpostmetodik.

Från och med version 1.27 av Libris ska Sammanfattning av innehåll för textverk ligga i Instans istället för i Verk. Detta är en förberedelse inför kommande verksutbrytning.
Observera att du tills vidare inte ska flytta Sammanfattning av innehåll från Instans till Verk.

Intetsägande titlar

Instans:

  • Huvudtitel: Stormägtigste allernådigste konung!

Instans av verk:

  • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Kondoleanser från konsistorium i Lund med anledning av Gustaf III:s död 1792

  • Typ av innehållsbeskrivning /Sammanfattning, Typ av sammanfattning: välj "Ej preciserad"

  • Kommentar: Välj "Ej preciserad" oavsett vilken typ av sammanfattning det gäller.

Exempel på innehållsfraser:

  • Åtskilliga utdrag af framledne … Axel v. Fersens bref till f.d. konungen av Swerige, Gustaf Adolph, 1806
  • Rör målet mot pagehovmästaren Severin Bredha

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET