Bärartyp (Äldre tryck)

Librispraxis för äldre tryck

Äldre tryck katalogiseras enligt ISBD. Egenskapen Bärartyp började anges vid övergången till RDA för nyutgivet material men det är inte en RDA-specifik uppgift. Ta inte bort uppgiften när du katalogiserar med hjälp av äldretrycksmallen eller poster som andra Libris-bibliotek har skapat. Vid postimport låter man uppgiften ligga kvar men man behöver inte lägga till om det saknas.

Böcker, broschyrer:

• Bärartyp för äldre tryck (böcker, kod nc): term/rda/Volume

Enstaka ark:

• Bärartyp för äldre tryck (ark, kod nb): term/rda/Sheet

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET