Innehållsförteckning (Äldre tryck)

Librispraxis för äldre tryck: Här placeras titel- och upphovsuppgifter som inte framgår av (första) titelsidan men som bedöms vara viktiga att ta med i beskrivningen. Det kan till exempel gälla titlar i samlingsemissioner, bihang eller flerbandsverk som beskrivs enligt enpostmetodik.

Använd egenskapen Sammanfattning av innehåll i Verk för korta objektiva redogörelser om objektens innehåll, såvida inte någon annan del av beskrivningen ger tillräcklig information.

Utökad innehållsförteckning

Till skillnad från nyutgivet material används främst fullständig formatering för äldre tryck. Ange därför uppgifterna i Utökad innehållsförteckning, dvs. med hjälp av egenskaperna Benämning, Upphovsuppgift och Kommentar.

  • Benämning: Titeln anges ordagrant från trycket, inklusive tryckets interpunktion.

  • Upphovsuppgift: Eventuell upphovsuppgift anges ordagrant från trycket, inklusive tryckets interpunktion. Vid beskrivning av samlingsemissioner etc. vill man ofta ha med ytterligare information, till exempel tryckår. All sådan extrainformation anges sist i Upphovsuppgift.
  • Kommentar: Ange övrig information i Kommentar. Egenskapen kan användas för olika typer av inledande information: sidor, volymbeteckningar för del i flerbandsverk eller förklarande anmärkningar. Delord förkortas inte och delnumreringar arabiseras inte eftersom referenstiteln ska citeras ordagrant. Man skriver exempelvis Tome XIII.

  • ISBD-interpunktion: Två streck (--) ska anges mellan varje uppgift.

Libris

• Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Benämning

• Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Upphovsuppgift

• Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Kommentar

MARC21

• 505 0/0 #t

• 505 0/0 #r

• 505 0/0 #g

(Förstaindikator kan i andra sammanhang även vara 1, 2 eller 8)

Benämning: Högst salig Hans Maj:ts konung Adolph Friedrichs ättar-tal.
Kommentar: S. 10 --

Benämning: Tacksägelse.
Kommentar: S. 12

Exempel på Utökad innehållsförteckning

Deltitlar i flerbandsverk

Relationer till ingående verk - med primär medverkan

Relationer till ingående verk - utan primär medverkan

Bihang etc. i trycket

Samlingsemissioner

Enkel innehållsförteckning

Suecana extranea

En enkel innehållsförteckning skapas om en del av trycket handlar om Sverige eller svenska förhållanden, såvida inte någon annan del av beskrivningen ger tillräcklig information.

Libris
• Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning

MARC21
• 505 8/- #t

Benämning: Behandlar bl.a. Gustav III, kung av Sverige

Benämning: S. 126-128: Til historien af den svenske revolution 1809. Fra Monthly magazine for juli 1819

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET