Databaslistor

De bibliotek som så önskar kan använda databasposterna i Libris för att skapa och underhålla egna databaslistor.

För att underlätta detta, komplettera databasposten med koden DBAS i Adminmetadata. Skapa också beståndspost även i de fall posten avser en fritt tillgänglig databas.

Adminmetadata

Bibliografi / Bibliotek / Sigel: DBAS

Listorna tas ut på i princip samma sätt som en nyförvärvslista, dvs med hjälp av en sökfråga i LIBRIS (se information om sökfrågor i Libris Länk till annan webbplats.). Använd sökfrågesyntaxen db:DBAS bibl:[sigel] (t.ex. db:DBAS bibl:Z). Det går också bra att kombinera med organisationskod om databaserna är spridda på flera sigler inom organisationen (t.ex. db:DBAS ocode:BTH).

  • Sökning kan ske från bibliotekets egen webbplats via en söklänk eller sökruta.
  • Det är också möjligt att ta ut sökfrågan via LIBRIS lättvikts-API Xsearch Länk till annan webbplats. som ger biblioteket större möjligheter att redigera listornas utseende. För att få med de URI:er som ligger i beståndsposten, sätt parametrarna format=marcxml eller format=mods samt holdings=true och format_level=full.

Exempel på sökfrågesyntax via Xsearch:

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET