Skönlitterära flerbandsverk/författarserier

För skönlitteratur i flera delar, och kanske särskilt skönlitterär barn- och ungdomslitteratur, kan det vara svårt att välja katalogiseringsmodell.

Inledning

Skönlitterära flerbandsverk / författarserier orsakar ibland problem vid katalogiseringen. Det kan handla om:

  • att det är svårt att avgöra vilken katalogiseringsmetodik som bör användas.
  • att felaktiga uppgifter är vanliga i poster på icke godkänd nivå (t.ex. förhandsposter), t.ex. att samma uppgift felaktigt förekommer som både huvudtitel och serieuppgift.
  • att katalogiseringen av tidigare delar måste ändras, t.ex. när det visar sig att det som uppfattats som huvudtitel (eller övrig titelinformation/undertitel) i själva verket var en serieuppgift.

Denna sida är avsedd att fungera som en fördjupad exempelsamling för skönlitterära flerbandsverk/författarserier med gemensam titel i någon form. Anvisningarna gäller både vuxenlitteratur och barn- och ungdomslitteratur.

För skönlitterära fortsättningsarbeten utan gemensam titel se Serie/fortsättningsarbete – skönlitteratur.

För övergripande anvisningar för flerbandsverk och kommentarer kring format se Flerbandsverk.

Val av katalogiseringsmetod för nya skönlitterära flerbandsverk/författarserier

Delar i nya skönlitterära flerbandsverk/författarserier katalogiseras enligt någon av metoderna seriemetodik, "tankstrecksmetodik" eller flerpostmetodik.

För översättningar, följ om möjligt den katalogiseringsmetod som valts för originalutgåvan i respektive nationalbibliotek. Om originalutgåvan är katalogiserat enligt enpostmetodik (vanligt i t.ex. LC) välj en annan metod vid katalogiseringen i Libris.

Använd samma metod för alla delarna i flerbandsverket/författarserien.

Seriemetodik

När delarna i ett flerbandsverk har helt självständiga, pregnanta deltitlar väljs seriemetodik, med den gemensamma titeln som serieuppgift. Detta är den metod som förordas i första hand för verk på originalspråk.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Jakten på guldosten
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Musse & Helium
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: del 4

Första delens huvudtitel blir senare serietitel

Det är inte ovanligt att första delens huvudtitel för senare delar används som gemensam titel (serietitel). Ange då serieuppgift för de senare delarna.

En av de senare delarna:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sista skottet
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Turk & Ayla


En tidig del:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Turk & Ayla

Kommentar: I de senare delarna används "Turk & Ayla" som serietitel. I en tidig del är "Turk & Ayla" huvudtitel (och ingen serietitel finns).

Översättning

För översättningar, följ om möjligt den katalogiseringsmetod som valts för originalutgåvan i respektive nationalbibliotek.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Berättelser om en (inte så) talangfull popstjärna
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Nikkis dagbok
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: 3

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Tales from a not-so-talented pop star

Kommentar: Författaren Rachel Renée Russell är amerikan. I LC Catalog anges "Dork diaries" som serieuppgift i posten. Samma metod används för den svenska översättningen vid katalogisering i Libris.

"Tankstrecksmetodik"

Det här en metod som blivit vanligare i Libris på senare år. Metoden innebär att den gemensamma titeln vid behov anges som en del av huvudtiteln och kompletteras med tankstreck och delens titel, dvs Gemensam titel - delens titel. Metoden liknar Flerpostmetodik, men skiljer sig åt genom att Gemensam titel - delens titel anges i egenskapen Huvudtitel (istället för i Huvudtitel respektive Deltitel).
En fördel med denna metod är att den ger överblickbara och tydliga listor vid sökning.

Metoden kan inte användas om delarna är numrerade (har delbeteckning).

"Tankstrecksmetodik" passar särskilt bra när den gemensamma titeln är integrerad i delens titel i vissa delar, men inte i andra. Metoden används då för de delar där den gemensamma titeln inte är integrerad i delens titel.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Megakillen blir superkändis

Har titel / Titel / Huvudtitel: Megakillen - den gåtfulla deckaren

Kommentar: Den gemensamma titeln "Megakillen" är integrerad i flera av delarnas titlar, t.ex. "Megakillen blir superkändis" och "Megakillen i dubbeltrubbel". I andra delar står "Megakillen" som en självständig uppgift och i dessa delar passar det bra att ange "Megakillen" enligt "tankstrecksmetodik", t.ex. "Megakillen - den gåtfulla deckaren" och " Megakillen - grymma grabben slår till". Den gemensamma titeln "Megakillen" anges på detta sätt alltid som en del av delarnas huvudtitel.

Se upp med förhandsposter och andra poster på icke godkänd nivå

I förhandsposter och andra poster på icke godkänd nivå är det inte ovanligt att titlar som passar bra för "tankstrecksmetodik" är angivna med den gemensamma titeln som huvudtitel och delens titel som övrig titelinformation (undertitel). Sådana poster måste korrigeras vid katalogisering, så att varje del/verk i får en unik titel.

Förhandsposter, som måste korrigeras:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Megakillen
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: grymma grabben slår till

Har titel / Titel / Huvudtitel: Megakillen
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en stjärna på teatern

Kommentar: Dessa förhandsposter måste ändras vid katalogisering. Den auktoriserade sökingången för ett verk ska vara unik.

Uppgraderade poster, efter korrigering:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Megakillen - grymma grabben slår till

Har titel / Titel / Huvudtitel: Megakillen - en stjärna på teatern

Översättning

För översättningar, följ om möjligt den katalogiseringsmetod som valts för originalutgåvan i respektive nationalbibliotek.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Josefine Jordgubbsfe - jordgubbstävlingen

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Erdbeerinchen Erdbeerfee - Erdbeerzauber im Feenland

Kommentar: Författaren Stefanie Dahle är tyska. I Deutsche Nationalbibliotheks katalog anges "Erdbeerinchen Erdbeerfee" som en del av huvudtiteln. Samma metod används för den svenska översättningen vid katalogisering i Libris.

Flerpostmetodik

Flerpostmetodik är vanlig för äldre (före 2008) flerbandsverk/författarserier, men numera används den inte lika ofta. Metoden innebär att den gemensamma titeln anges som huvudtitel och delens titel som deltitel. Om tillämpligt anges även delbeteckning.

Metoden passar bra för flerbandsverk/författarserier där delarna inte har pregnanta titlar eller saknar titlar.

Deltitel saknas

Har titel / Titel / Huvudtitel: Cosmo
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: 2

Deltiteln är inte pregnant

Har titel / Titel / Huvudtitel: Handbok för superhjältar
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Del 1
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Handboken

Kommentar: Senare delar i "Handbok för superhjältar" har pregnanta titlar, men eftersom den första delens titel inte är pregnant ("Handboken") katalogiseras delarna med flerpostmetodik. Alla delar beskrivs på samma sätt.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET