Seriella resurser

En seriell resurs är en publikation, oavsett medium, utgiven i på varandra följande delar med numerisk eller kronologisk beteckning, avsedd att fortsättas utan fastställd avslutning. Exempel på seriella resurser är tidskrifter, dagstidningar, årsböcker, webbplatser och databaser.

Instruktionsfilm - Libris katalogisering

För anvisningar, se undersidorna Manifestation/Instans, Verk och utrryck och Relationer.

För anvisningar om Adminmetadata, se Adminmetadata i Libris.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET