Skolböcker

Skolböcker används för undervisning i grund- och gymnasieskolan.

Definition och utgivare

Med skolböcker avses de läromedel som helt eller huvudsakligen används för undervisning av barn och ungdomar i skolformerna:

 • förskoleklass
 • grundskoleutbildning
 • gymnasieutbildning

Läs om skolformer på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Målgruppen kan framgå av publikationen eller på utgivarens webbplats. Publikationer som är avsedda för självstudium, vuxenundervisning (till exempel Komvux, Sfi) eller akademiska studier definieras inte som skolböcker. Publikationer med flera målgrupper (till exempel högstadiet, gymnasiet och Komvux) behandlas som skolböcker om någon av målgrupperna är förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

Till skolböckerna hör:

Det finns en del renodlade läromedelsförlag, vars hela utgivning utgörs av skolböcker. Andra förlag har en blandad utgivning av skolböcker och annan litteratur. Privatpersoner och institutioner kan också ge ut skolböcker.

Läromedel eller vanlig bok? Hur vet man?

Det kan ibland vara svårt att avgöra om det är ett läromedel eller inte. För en lärobok är det oftast tydligt angivet i publikationen att den är ett läromedel, eller att den vänder sig till elever i årskurserna x,y,z osv. I knepiga fall kan du få vägledning av ifall förlaget är ett läromedelsförlag eller inte. Är du tveksam bör du låta bli att kalla det läromedel.

Katalogiseringsanvisningar

Här listas egenskaper som särskilt bör uppmärksammas vid katalogisering av skolböcker.

Verk och uttryck

Målgrupp

Det viktigaste vid katalogisering av skolböcker är att ange målgrupp. Det görs på två sätt:
1. Målgrupp: Länka till entiteten "Barn (ca 10-12 år / Läromedel) - Kod: c".
Det är normalvärdet för alla skolböcker, oavsett nivå.
2. Målgruppsanmärkning: Gör en mer detaljerad målgruppsanmärkning, under Instans. Anmärkningen utgår ofta från publikationens egen formulering:

 • För elever med lässvårigheter på högstadiet och gymnasieskolan
 • För grundskolans senare skede
 • För grundskolans år 4, 5, 6
 • För gymnasieskolan
 • För gymnasieskolan (inkl. komvux)
 • För gymnasieskolan och komvux
 • För gymnasieskolan och vuxenundervisning
 • För gymnasieskolans kursplan 2000
 • För lågstadiet
 • För årskurs 1, 2, 3 [i boken: För årskurs 1-3]
 • För årskurs 6
 • För årskurs 7, 8, 9 [i boken: För årskurs 7-9]
 • För förskoleklass och årskurs 1, 2, 3
 • För omvårdnads- samt barn- och fritidsprogrammet.

Läs mer om Målgrupp.

Språk

Läroböcker i främmande språk till och med gymnasienivå beskrivs utifrån det språk de lär ut. En engelsk skolgrammatik länkas till språket engelska även om den instruerande texten är på svenska.

Ämnesord och Genre/form

Ämne: Ange ämnesord. Läs om Ämnesord och genre/form.

För praktiska anvisningar se även Ämnesord i Libris i hjälptexten i Libris katalogisering. Länk till annan webbplats.

Genre/form: Länka till genre/formtermen Läromedel - saogf.

Klassifikation

DDK-klassifikation: Se DDK-praxis - Läromedel för anvisningar och lathund med färdigbyggda klassifikationskoder.

SAB-klassifikation: Skolböcker klassificeras på ämnet, utan tillägget ,u, till exempel Fc för skolböcker i svenska. Det gäller även bredvidläsningsböcker.

Läs om Bredvidläsningsböcker nedan.

Manifestation (Instans)

Flerbandsverk

Den flerpostmetodik som rekommenderats i Libris 2002-2008 används fortfarande för skolböcker. Ange titel, delbeteckning och deltitel (motsvarande MARC21 245 #a. #n, #p). För beskrivning av formatet i Libris katalogisering, se Titlar på delar, sektioner eller supplement.

Bredvidläsningsböcker

Bredvidläsningsböcker avsedda för skolbruk definieras som skolböcker, inte som skönlitteratur. Följ alltså anvisningarna för skolböcker vid katalogisering.

Målgrupp: Länka till entiteten "Barn (ca 10-12 år / Läromedel) - Kod: c".

Litterär genre (under Genre/form): Länka till entiteten "Ej skönlitterärt verk" (MARC21: fält 008, kod: 0).
Klassificera på det ämne de utgör bredvidläsning i. Bredvidläsningsböcker i svenska och andra språk klassificeras på det språk de är bredvidläsning i. Det gäller även om texten är översatt.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om publikationen är en skolbok eller en barnbok. Följande faktorer kan indikera att publikationen är en bredvidläsningsbok avsedd för skolbruk:

 • utgiven av läromedelsförlag
 • säljs i paket
 • instuderingsfrågor i publikationen
 • häftad

Kontrollera förlagets webbplats om du är tveksam om boken är avsedd att användas i skolan eller ej.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET