Exempel på användning av genre/form

Här hittar du exempel på användning av genre/form.

Ange genre/formtermer från Svenska ämnesord genre/form (saogf-termer).

Vissa bibliotek anger också MARC-koder för genre/form.

För fullständiga anvisningar av Svenska ämnesord genre/form se Ämnesord och genre/form.

MARC-koder för genre/form

Följande MARC-koder för genre/form används. Observera att du även ska ange motsvarande saogf-term.

Biografiskt material
Självbiografi – marc (kod a)
Biografi över en individ – marc (kod: b)
Biografi över flera individer – marc (kod: c)
Innehåller biografisk information – marc (kod: d)

Litterär genre
Dramatik – marc (kod: d)
Essäer – marc ( kod: e)
Roman – marc (kod: f)
Kåserier – marc (kod: h)
Brev – marc (kod: i)
Noveller – marc (kod: j)
Dikter – marc (kod: p)
Ej skönlitterärt verk – marc (kod: 0)
Skönlitterärt verk, genre ej angiven – marc (kod: 1)

Koderna för essäer, kåserier och brev används endast för skönlitteratur.

För barnböcker används endast följande koder:
Ej skönlitterärt verk – marc (kod: 0)
Skönlitterärt verk, genre ej angiven – marc (kod: 1)

Akademisk avhandling
Akademisk avhandling – marc (kod: m)

Exempelsamling

För att länka till saogf-termer, välj Genre/form i listan (det första alternativet under Alla).
För att länka till termer som motsvarar MARC-koder i 008, se övriga rubriker. De vanligaste finns under rubriken Föreslagna.

Roman
Exempel: Haag, Martina: Det är något som inte stämmer
Genre/form (saogf-term, 655): Självbiografiska skildringar, Romaner
Se även Genre/formtermer för skönlitteratur.
Litterär genre (008/33): Roman

Diktsamling
Exempel: Hallgren, Hanna: Vinterresan
Genre/form (saogf-term, 655): Poesi
Litterär genre (008/33): Dikter

Bilderbok för barn
Genre/form (barngf-term, 655): Bilderböcker
Genre/form (barngf-term, 655): Barn- och ungdomslitteratur
Litterär genre (008/33): Skönlitterärt verk, genre ej angiven

Fackbok för barn
Genre/form (barngf-term, 655): Faktaböcker
Genre/form (barngf-term, 655): Barn- och ungdomslitteratur
Litterär genre (008/33): Ej skönlitterärt verk

Biografi
Genre/form (saogf-term, 655): Biografi
Biografiskt material (008/34): Biografi över en individ
Litterär genre (008/33): Ej skönlitterärt verk

Självbiografi
Genre/form (saogf-term, 655): Självbiografier
Biografiskt material (008/34): Självbiografi
Litterär genre (008/33): Ej skönlitterärt verk

Fackbok, ej biografi
Genre/form (saogf-term, 655): Lämpliga saogf-termer.
Se Allmänna genre/formtermer.
Litterär genre (008/33): Ej skönlitterärt verk

Festskrift
Genre/form (saogf-term, 655): Festskrifter
Festskrift (008/30): Ja, resursen är en festskrift
Litterär genre (008/33): Ej skönlitterärt verk

Akademisk avhandling
Genre/form (saogf-term, 655): Avhandlingar
Innehåll (008/24-27): Avhandling

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET