Mångspråk

Med mångspråk menas andra språk än svenska, skolspråken (engelska, tyska, franska) eller de nationella minoritetsspråken (finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch).

Här beskrivs katalogiseringspraxis i Libris för resurser med icke-latinsk skrift.

Det som skiljer hanteringen av resurser med icke-latinsk skrift är att de beskrivs med annat alfabet än originalskriften, det vill säga att den icke-latinska skriften återges med latinskt alfabet. Detta kallas för romanisering och görs främst för att underlätta hanteringen av resurserna för bibliotekspersonalen.

Det finns olika metoder för att överföra text från ett skriftsystem till ett annat:

 • Translitterering: att återge en text från ett skriftsystem till ett annat tecken för tecken.
 • Transkribering: att försöka återskapa originalets uttal så nära som möjligt med en annan skriftart.

Librispraxis är vanligtvis att translitterera, men undantag görs för nygrekiska, japanska och kinesiska som istället transkriberas.

För relaterad information gällande personnamn, se Auktoritetsarbete och agenter, Personer, Speciella anvisningar för utländska namnformer.

Romanisering i Libris

Inom Libris samkatalog tillämpas olika romaniseringsscheman för olika språk. För information om vilket schema du ska använda för olika språk, se Libris romaniseringspraxis.

Från och med version 1.29 finns det i Libris stöd för att automatiskt romanisera vissa egenskaper. För mer information, se Automatiserad romanisering.

I Libris ska du romanisera följande egenskaper:

Verk och uttryck

 • Har titel / Titel / Huvudtitel (om sådan finns)
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent
 • Ämnesord som lokala entiteter - personnamn, organisationer

Manifestation / Instans

 • Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Har titel / Titel / Övrig titelinformation
 • Upphovsuppgift
 • Primär utgivning / Utgivning / Plats / Plats / Benämning
 • Primär utgivning / Utgivning / Agent / Agent / Benämning
 • Seriemedlemskap / Serieuppgift

För mer information om hur du anger specialtecken, se Specialtecken.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET