Mångspråk

Med mångspråk menas andra språk än svenska, skolspråken (engelska, tyska, franska) eller de nationella minoritetsspråken (finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch).

Här beskrivs katalogiseringspraxis i Libris vad gäller resurser med icke-latinsk skrift. Det som skiljer hanteringen av dessa resurser är att de beskrivs med latinsk skrift, det vill säga med annat alfabet än resursens originalskrift. Detta görs för att underlätta hanteringen främst för bibliotekspersonalen. Katalogiseringspraxis kan skilja sig beroende på språk.

Relaterad information gällande personnamn finns på sidan Speciella anvisningar för utländska namnformer.

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET