Automatiserad romanisering

Under en period testar vi automatiserad romanisering i Libris. Den första testperioden pågår från den 19 december 2022 till den 19 januari 2023.

Dessa instruktioner gäller under testperioden. Du kan testa automatiserad romanisering i vår testmiljö.

Testmiljö

För att logga in och testa i vår testmiljö använder du samma inloggningsuppgifter som du använder i Libris katalogisering. Har du problem med att logga in skriv till Libris kundservice.

Observera att poster som är skapade i testmiljön kan komma att raderas om testmiljön läses om.

Observera att den automatiserade romaniseringen bara är tillgänglig i testmiljön och ännu inte i Libris katalogisering. För att katalogisera resurser med icke-latinsk skrift i Libris katalogisering, följ anvisningarna i Arbetsflöde för mångspråk.

Till testmiljön Länk till annan webbplats.

För vilka språk finns automatiserad romanisering?

Följande romaniseringsscheman kommer vara automatiserade i den första versionen. De kommer till att börja med gälla för de språk som är angivna här.

För mer information om de olika schemana, se Romaniseringsscheman.

Transkribering

KR76 (Kjellberg) Obs! Inte klart än

 • Kyrillisk skrift

Btj:s praxis för folkbiblioteken

 • Nygrekiska

Translitterering

SKR 1980

 • Gammalgrekiska

Kyrilisk skrift för icke-slaviska språk enligt ISO 9:1995

 • Kazakiska

För andra icke-slaviska språk som använder kyrillisk skrift kan du i nuläget testa ALA-LC Multi-purpose transliteration for non-Slavic languages in Cyrillic scripts nedan.

Kyrillisk skrift för slaviska språk enligt ISO 9:1995

 • Belarusiska
 • Bulgariska
 • Makedonska
 • Ryska
 • Serbiska
 • Ukrainska

Ferdinand Lessings schema

 • Mongoliska

ALA-LC Romanization tables

 • Amhariska
 • Armeniska
 • Azerbajdzjanska
 • Fornkyrkslaviska
 • Georgiska
 • Hindi
 • Kinesiska
 • Kirgiziska
 • Mongoliska (hudum-mongolisk skrift)
 • Tadzjikiska
 • Tatariska
 • Turkmeniska
 • Uzbekiska

ALA-LC Multi-purpose transliteration for non-Slavic languages in Cyrillic scripts

 • Abchaziska
 • Adygeiska
 • Altaiska
 • Avariska
 • Azerbajdzjanska
 • Balkariska
 • Basjkiriska
 • Burjätiska
 • Darginiska
 • Eskimåiska
 • Ingusjiska
 • Jakutiska
 • Kabardinska
 • Kalmuckiska
 • Karakalpakiska
 • Karatjajbalkariska
 • Karatjaiska
 • Karelska
 • Komi
 • Kumykiska
 • Lezgin
 • Litauiska
 • Mariska
 • Moldaviska
 • Nogai
 • Ossetiska
 • Rumänska
 • Romani chib
 • Selkupiska
 • Tjetjenska
 • Tjuvasjiska
 • Udmurtiska

Lathund för automatiserad romanisering

Här följer anvisningar för hur du ska göra om du vill testa den automatiserade romaniseringen.

I nuläget ska funktionen enbart testas på valda element i Manifestation (Instans). Det innebär att du inte ska testa funktionen i verksdelen, det vill säga Instans av verk. Du kan alltså inte testa funktionen för till exempel agenter.

Gör så här:
1. Skriv eller klistra in text på en rad, till exempel Har titel / Titel / Huvudtitel.

2. Ange vilket språk originalskriften är på genom att klicka på språkikonen:

Språkikon

3. Sök upp språket och länka till det.

4. När du valt originalskriftens språk blir romaniseringsikonen tillgänglig:

Romaniseringsikon

5. Klicka på ikonen för att romanisera.

6. Det skapas automatiskt en rad med den romaniserade texten samt en länk med information om romaniseringsschemat.

Manifestation (Instans)

För allmänna anvisningar, se Manifestation (Instans).

Enligt RDA ska bestämda element som tillhör manifestationen anges på det språk och i den skriftart som de förekommer i källan varifrån de hämtas. För komplett lista på dessa element, se RDA 1.4 Länk till annan webbplats..

Librispraxis: Tillämpa Alternativet: Om ett element i listan inte kan anges i den skriftart som används i källan från vilken det är taget, ange elementet i en translittererad form (translitterering kan ibland innebära transkribering).

Titel

För allmänna anvisningar om titel, se Manifestation (Instans), Titel.

Ange manifestationens titel i romaniserad form.

Librispraxis: Komplettera med titeln i originalskrift.

För att ange Huvudtitel och Övrig titelinformation gör så här för respektive egenskap:

 1. Skriv eller klistra in respektive titel i originalskrift.
 2. Klicka på språkikonen vid respektive titel för att välja språk för originalskrift.
 3. Välj språk från listan och länka till det.
 4. En romaniseringsikon skapas nu vid respektive titel. Klicka på romaniseringsikonen för att romanisera.
 5. Det skapas automatiskt en rad med den romaniserade texten samt en länk med information om romaniseringsschemat.
Exempel på titel och varianttitel

För parallelltitlar på olika språk och skriftarter repetera stegen ovan för varje egenskap:

Exempel på parallelltitel angiven med hjälp av den automatiserade romaniseringen

Upphovsuppgift

För allmänna anvisningar om upphovsuppgift, se Manifestation (Instans), Upphovsuppgift.

Ange upphovsuppgiften i romaniserad form.

Librispraxis: Komplettera med upphovsuppgiften i originalskrift.

För att ange Upphovsuppgift gör så här:

 1. Skriv eller klistra in upphovsuppgiften i originalskrift.
 2. Klicka på språkikonen vid upphovsuppgiften för att välja språk för originalskrift.
 3. Välj språk från listan och länka till det.
 4. En romaniseringsikon skapas nu vid upphovsuppgiften. Klicka på romaniseringsikonen för att romanisera.
 5. Det skapas automatiskt en rad med den romaniserade texten samt en länk med information om romaniseringsschemat.
Exempel på upphovsuppgift angiven med hjälp av den automatiserade romaniseringen

Upplageuppgift

För allmänna anvisningar om upplageuppgift, se Manifestation (Instans), Upplageuppgift.

Ange upplageuppgiften i romaniserad form.

Librispraxis: Komplettera med upplageuppgiften i originalskrift.

För att ange Upplageuppgift gör så här:

 1. Skriv eller klistra in upplageuppgiften i originalskrift.
 2. Klicka på språkikonen vid upplageuppgiften för att välja språk för originalskrift.
 3. Välj språk från listan och länka till det.
 4. En romaniseringsikon skapas nu vid upplageuppgiften. Klicka på romaniseringsikonen för att romanisera.
 5. Det skapas automatiskt en rad med den romaniserade texten samt en länk med information om romaniseringsschemat.
Upplageuppgift angiven med hjälp av den automatiserade romaniseringen

Utgivningsuppgift

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift , se Manifestation (Instans), Utgivningsuppgift.

Ange utgivningsort och utgivarnamn i romaniserad form.

Librispraxis: Komplettera med utgivningsort och utgivarnamn i originalskrift.

För att ange Utgivningsort och Utgivarnman gör så här för respektive egenskap:

 1. Skriv eller klistra in platsens respektive agentens namn i originalskrift.
 2. Klicka på språkikonen vid platsens respektive agentens namn för att välja språk för originalskrift.
 3. Välj språk från listan och länka till det.
 4. En romaniseringsikon skapas nu vid platsens respektive agentens namn. Klicka på romaniseringsikonen för att romanisera.
 5. Det skapas automatiskt en rad med den romaniserade texten samt en länk med information om romaniseringsschemat.
Exempel på utgivningsuppgift angiven med hjälp av den automatiserade romaniseringen

Serieuppgift

För allmänna anvisningar om serieuppgift, se Manifestation (Instans), Serieuppgift.

Ange serieuppgiften i romaniserad form.

Librispraxis: Komplettera med serieuppgiften i originalskrift.

För att ange Serieuppgift gör så här:

 1. Skriv eller klistra in serieuppgiften i originalskrift.
 2. Klicka på språkikonen vid serieuppgiften för att välja språk för originalskrift.
 3. Välj språk från listan och länka till det.
 4. En romaniseringsikon skapas nu vid serieuppgiften. Klicka på romaniseringsikonen för att romanisera.
 5. Det skapas automatiskt en rad med den romaniserade texten samt en länk med information om romaniseringsschemat.
Exempel på serieuppgift angiven med hjälp av den automatiserade romaniseringen

Vad fungerar inte?

Funktionen automatiserad romanisering är inte färdigutvecklad än. Under testperioden vill KB därför gärna ha återkoppling.

Vissa förbättringsområden och problem är dock redan kända och listas här:

 • Språktaggade och romaniserade uppgifter (titel, upphovsuppgift och så vidare) syns inte i de så kallade korten:
Exempel på kort där inte titeln syns
 • Konverteringen till och från MARC21 är inte färdig. Det innebär att det inte går att använda funktionen Förhandsgranska MARC21 och att 880-fälten ännu inte hanteras (detta gäller även import från andra källor).
 • Katalogiseringsergonomin behöver förbättras. Till exempel behöver du för närvarande språktagga varje egenskap för sig.
 • Det finns inte ett utarbetat arbetsflöde för språk som fortfarande ska romaniseras manuellt, till exempel japanska.
 • Den automatiderade funktionen för transkribering av kyrillisk skrift enligt KR76 (Kjellberg) är inte klar.
 • Den automatiserade funktionen romaniserar inte alla Azerbajdzjanska bokstäver.
 • För en del språk kommer den automatiserade funktionen från Library of Congress verktyg. Den är inte testad fullt ut och har vissa problem. Till exempel fungerar romaniseringen av gemener och versaler inte så bra för vissa språk.

Rättade buggar

 • Sidopanelen stängs inte ner när man valt språk.
 • Tomma språketiketter läggs på språktaggbara egenskaper när man sparar.
 • Romanisering av Upphovsuppgift fungerar inte enligt anvisningarna.

Lämna kommentarer

Vi vill gärna ha dina kommentarer och förslag efter att du har testat. Skriv till Katalogsupport. Skriv Automatiserad romanisering i ämnesraden.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET