Originalskrift

Med originalskrift menas den skriftart som förekommer i manifestationen.

Enligt RDA 5.4 Länk till annan webbplats. "Språk och skriftart" ska titlar för verk anges på det språk och i den skriftart som de förekommer i källan varifrån de hämtas.

Librispraxis: Tillämpa Alternativ 1: Ange en translittererad form av titeln, antingen som ersättning för, eller som tillägg till den form som förekommer i källan (för mer information, se Mångspråk, Romanisering). Komplettera med titeln i originalskrift.

Titeln i originalskrift

Libris

  • Instans / Har titel / Varianttitel / Huvudtitel

MARC21

  • 246 #a
Egenskapen Varianttitel, för en mångspråkstitel, i Libris katalogisering

Skrivriktning

För språk som skrivs från höger till vänster, kontrollera att skrivriktningen stämmer och ändra vid behov.

Exempel på varianttitel som skrivs från höger till vänster

För att ändra skrivriktning högerklicka inne i fältet och välj skrivriktning Höger till vänster.

När du sparar kommer texten att vänsterjusteras automatiskt men skrivriktningen blir ändå korrekt.

Exempel på val av skrivriktning

Innehållets språk

Gör en anmärkning om innehållets språk om den klargör detaljer om språket eller språken i uttrycket som är viktiga för identifikation eller urval.

För allmänna anvisningar om innehållets språk se Beskrivning, Verk och uttryck, Innehållets språk.

Standardfraser

Arabisk text med arabiskt alfabet

Arabisk text (vokaliserad) med arabiskt alfabet

Kurdisk text med arabiskt alfabet

Kurdisk text med latinskt alfabet

Mongolisk text med kyrilliskt alfabet

Serbisk text med latinskt alfabet

Kinesisk text med förenklade kinesiska tecken

Kinesisk text med traditionella kinesiska tecken

MARC 880-fält

Används enligt MARC21 för parallellregistrering av bibliografisk information återgiven i icke-latinsk skriftart.

Fälten har ingen motsvarighet i Librisegenskaper men ska ligga kvar i importerade poster.

För exempel se Beskrivning, Specialanvisningar, Postimport i Libris, Instans, MARC-egenskaper

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET