Romanisering

Att romanisera innebär att med latinskt alfabet återge en text som i original är skriven med annat alfabet.

Translitterering eller transkribering?

Det finns olika metoder för att överföra text från ett skriftsystem till ett annat.

Att translitterera betyder att återge en text från ett skriftsystem till ett annat tecken för tecken.

Att transkribera betyder att försöka återskapa originalets uttal så nära som möjligt med en annan skriftart.

Librispraxis är vanligtvis att translitterera, men undantag görs för nygrekiska, japanska och kinesiska som istället transkriberas.

Romaniseringsscheman

Inom LIBRIS samkatalog tillämpas olika romaniseringsscheman för olika språk. Vilket schema som används ska anges i en Systemteknisk anmärkning i Adminmetadata.

Libris

 • Adminmetadata / Systemteknisk anmärkning / Benämning

MARC21

 • 599 #a
Exempel på romnisering enligt LC:s tabeller

ALA-LC Romanization tables

Använd i första hand Library of Congress romaniseringsscheman ALA-LC Romanization Tables Länk till annan webbplats. vid överföring av text med icke-latinsk skriftart till latinsk skriftart.

För romanisering av icke-latinsk skriftart enligt ALA-LC Romanization Tables ange:

 • Translitterering enligt LC:s tabell

Kyrillisk skrift

Kyrillisk skrift translittereras enligt den internationella standarden Slaviska språk (ISO 9:1995) Pdf, 153.7 kB..

För romanisering av kyrilliska alfabet ange:

 • Translitterering enligt ISO 9:1995

Kommentar: De bibliotek som har särskilt behov av det kan välja att komplettera beskrivningen med en titel i transkriberad form. Lägg den transkriberade titeln i egenskapen Varianttitel och följ KR76 (Kjellberg) Pdf, 60.2 kB. för transkriberingen. Komplettera vid behov med ALA-LC Romanization Table, Non-Slavic Languages (in Cyrillic Script) Länk till annan webbplats. för de extratecken som kan förekomma i icke-slaviska språk.

Kazakiska

Kazakiska kan skrivas både med arabisk och kyrillisk skrift.

A. När det skrivs med arabisk skrift translittereras det enligt ALA-LC Romanization Tables.

För romanisering av kazakiska på arabisk skrift ange:

 • Translitterering enligt LC:s tabell

B. När det skrivs med kyrillisk skrift translittereras det som ryska enligt ISO 9:1995. De nio extratecknen translittereras som följande enligt Europeiska kommissionens Translitterering och alternativa geografiska namnformer Länk till annan webbplats.:

Ғ ғ > gh
Ə ə > ä
İ і > i (kort, i motsats till И и)
Қ қ > q
Ң ң > ng
Ө ө > ö
Ү ү > ü
Ұ ұ > u (kort, i motsats till У у)
Һ һ > h

För romanisering av kazakiska på kyrillisk skrift ange:

 • Translitterering enligt ISO 9:1995

Mongoliska

Mongoliska translittereras enligt Ferdinand Lessings schema Pdf, 83.1 kB.. Extratecknen Ө, ө romaniseras som svenskt Ö, ö och extratecknen Ү, ү som svenskt Ü, ü.

För romanisering av mongoliska ange:

 • Translitterering enligt Ferdinand Lessings schema

Persiska

Persiska translittereras enligt ALA-LC Romanization Tables, Persian Länk till annan webbplats. med undantag för utskrivning av korta vokaler som tas från Farhang-i buzurg-i sukhan (1. uppl.).

För romanisering av persiska ange:

 • Translitterering enligt LC:s tabell, utskrivning av korta vokaler enligt Farhang-i buzurg-i sukhan (1. uppl.)

Gammalgrekiska

Gammalgrekiska texter (från före 1454) translittereras enligt schema fastlagt för vetenskapliga bibliotek i Svenska katalogiseringsregler 1980 (SKR) Pdf, 102.2 kB..

För romanisering av gammalgrekiska ange:

 • Translitterering enligt translittereringsschema fastlagt för vetenskapliga bibliotek i Svenska katalogiseringsregler 1980

Nygrekiska

Nygrekiska texter (efter 1453) transkriberas enligt schema angivet för svenska folkbibliotek efter Bibliotekstjänsts praxis för folkbiblioteken Pdf, 197.6 kB.,

För romanisering av nygrekiska ange:

 • Transkribering enligt Btj:s praxis för folkbiblioteken

Japanska

Japanska transkriberas enligt ALA-LC Romanization Tables, Japanese. Länk till annan webbplats.

För romanisering av japanska ange:

 • Transkribering enligt LC:s tabell

Kinesiska

Kinesiska transkriberas enligt ALA-LC Romanization Tables, Chinese. Länk till annan webbplats.

För romanisering av kinesiska ange:

 • Transkribering enligt LC:s tabell

Egenskaper som ska romaniseras

Romanisera de egenskaper som listas nedan samt sökingångarna. För personer utan auktoritetspost, se Namn skrivna i icke-latinsk skriftart.

Manifestation / Instans

 • Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Upphovsuppgift
 • Primär utgivning / Utgivning / Plats / Plats / Benämning
 • Primär utgivning / Utgivning / Agent / Agent / Benämning
 • Seriemedlemskap / Serieuppgift

Instans av verk

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person
 • Ämnesord som lokala entiteter - personnamn, organisationer

Romanisering vid postimport

Ändra till Libris romaniseringspraxis och ange romaniseringsschema.

Kommentar: De bibliotek som har behov av att redigera importerade poster på icke latinsk skrift utan att behärska språket kan göra det. Ändra beskrivningsnivån till Miniminivå och ange i en Systemteknisk anmärkning:

 • Romanisering ej kontrollerad

Anmärkningen ska ersättas med romaniseringsschema vid senare kontroll av romanisering.

För annan information om redigering vid postimport se Postimport i Libris.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET