Romanisering

Att romanisera innebär att med latinskt alfabet återger en text som i original är skriven med annat alfabet. Det finns olika metoder att överföra från ett skriftsystem till ett annat. Att translitterera betyder att överföra tecken för tecken. Att transkribera betyder att överföra så nära originalets uttal som möjligt.

Romaniseringsscheman

Inom LIBRIS samkatalog tillämpas flertal romaniseringsscheman för olika språk. Vilket schema som använts ska anges i en Systemteknisk anmärkning i Adminmetadata.

Libris

 • Adminmetadata / Systemteknisk anmärkning / Benämning

MARC21

 • 599 #a
Exempel på romnisering enligt LC:s tabeller

ALA-LC Romanization tables

Använd i första hand Library of Congress romaniseringsscheman ALA-LC Romanization Tableslänk till annan webbplats vid överföring av text med icke-latinsk skriftart till latinsk skriftart.

För romanisering av icke-latinsk skriftart enligt ALA-LC Romanization Tables ange:

 • Translitterering enligt LC:s tabell

Kyrillisk skrift

Kyrillisk skrift translittereras enligt den internationella standarden Slaviska språk (ISO 9:1995)PDF.

För romanisering av kyrilliska alfabet enligt ISO-standard, ange:

 • Translitterering enligt ISO 9:1995

De bibliotek som har särskilt behov av det kan i stället välja att transkribera enligt KR76 (Kjellberg)PDF och vid behov komplettera med ALA-LC Romanization Table, Non-Slavic Languages (in Cyrillic Script)länk till annan webbplats för de extratecken som kan förekomma i icke-slaviska språk.

Vid konflikt mellan translittererings- och transkriberingsspraxis, gör en ny parallell post enligt önskad romaniseringsstandard.

Mongoliska

Mongoliska translittereras enligt Ferdinand LessingsPDF schema. Extratecknen Ө, ө romaniseras som svenskt Ö, ö och Ү, ү som Ü, ü.

För romanisering av mongoliska ange:

 • Translitterering enligt Ferdinand Lessings schema

Gammalgrekiska

Gammalgrekiska texter (från före 1454) translittereras enligt schema fastlagt för vetenskapliga bibliotek i Svenska katalogiseringsregler 1980 (SKR)PDF.

För romanisering av gammalgrekiska ange:

 • Translitterering enligt translittereringsschema fastlagt för vetenskapliga bibliotek i Svenska katalogiseringsregler 1980

Nygrekiska

Nygrekiska texter (efter 1453) transkriberas enligt schema angivet för svenska folkbibliotek efter Bibliotekstjänsts praxis för folkbibliotekenPDF,

För romanisering av nygrekiska ange:

 • Transkribering enligt Btj:s praxis för folkbiblioteken

Persiska

Persiska translittereras enligt ALA-LC Romanization Tables.länk till annan webbplats Uttal tas från Farhang-i buzurg-i sukhan (1. uppl.).

För romanisering av persiska ange:

 • Translitterering enligt LC:s tabell, uttal taget från Farhang-i buzurg-i sukhan (1. uppl.)

Egenskaper som ska romaniseras

Romanisera de egenskaper som listas nedan samt sökingångarna. För personer utan auktoritetspost, se Namn skrivna i icke-latinsk skriftart.

Manifestation / Instans

 • Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Upphovsuppgift
 • Primär utgivning / Utgivning / Plats / Plats / Benämning
 • Primär utgivning / Utgivning / Agent / Agent / Benämning
 • Seriemedlemskap / Serieuppgift

Instans av verk

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person
 • Ämnesord som lokala entiteter - personnamn, organisationer

Romanisering vid postimport

Vid postimport: Ändra till Libris romaniseringspraxis.

För annan information om redigering vid postimport se Postimport i Libris.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET