Romaniseringsscheman

Att romanisera innebär att med latinskt alfabet återge en text som i original är skriven med annat alfabet.

Här hittar du de scheman som används för att romanisera i Libris.

Inom LIBRIS samkatalog tillämpas olika romaniseringsscheman för olika språk. Vilket schema som används anger du i en Systemteknisk anmärkning i Adminmetadata.

Om du har behov av att primärkatalogisera resurser på icke latinsk skrift utan att behärska språket, se Vad gör jag om jag inte behärskar språket?

ALA-LC Romanization tables

Använd i första hand Library of Congress romaniseringsscheman ALA-LC Romanization Tables Länk till annan webbplats. vid överföring av text med icke-latinsk skriftart till latinsk skriftart.

För romanisering av icke-latinsk skriftart enligt ALA-LC Romanization Tables ange:

  • Translitterering enligt LC:s tabell

Gammalgrekiska

Gammalgrekiska texter (från före 1454) translittereras enligt schema fastlagt för vetenskapliga bibliotek i Svenska katalogiseringsregler 1980 (SKR) Pdf, 102.2 kB..

För romanisering av gammalgrekiska ange:

  • Translitterering enligt translittereringsschema fastlagt för vetenskapliga bibliotek i Svenska katalogiseringsregler 1980

Japanska

Japanska transkriberas enligt ALA-LC Romanization Tables, Japanese. Länk till annan webbplats.

För romanisering av japanska ange:

  • Transkribering enligt LC:s tabell

Kazakiska

Kazakiska kan skrivas både med arabisk och kyrillisk skrift.

A. När det skrivs med arabisk skrift translittereras det enligt ALA-LC Romanization Tables.

För romanisering av kazakiska på arabisk skrift ange:

  • Translitterering enligt LC:s tabell

B. När det skrivs med kyrillisk skrift translittereras det som ryska enligt standarden Kyrillisk skrift för icke slaviska språk enligt ISO 9:1995 Pdf, 450.3 kB..

För romanisering av kazakiska på kyrillisk skrift ange:

  • Translitterering enligt ISO 9:1995

Kinesiska

Kinesiska transkriberas enligt ALA-LC Romanization Tables, Chinese. Länk till annan webbplats.

För romanisering av kinesiska ange:

  • Transkribering enligt LC:s tabell

Kyrillisk skrift

Kyrillisk skrift translittereras enligt den internationella standarden Kyrillisk skrift för s Pdf, 153.7 kB.laviska språk  Pdf, 153.7 kB.enligt ISO 9:1995 Pdf, 153.7 kB..

För romanisering av kyrilliska alfabet ange:

  • Translitterering enligt ISO 9:1995

Kommentar: De bibliotek som har särskilt behov av det kan välja att komplettera beskrivningen med en titel i transkriberad form. Lägg den transkriberade titeln i egenskapen Varianttitel och följ KR76 (Kjellberg) Pdf, 60.2 kB. för transkriberingen. Komplettera vid behov med ALA-LC Romanization Table, Non-Slavic Languages (in Cyrillic Script) Länk till annan webbplats. för de extratecken som kan förekomma i icke-slaviska språk.

Mongoliska

Mongoliska translittereras enligt Ferdinand Lessings schema Pdf, 83.1 kB.. Extratecknen Ө, ө romaniseras som svenskt Ö, ö och extratecknen Ү, ү som svenskt Ü, ü.

För romanisering av mongoliska ange:

  • Translitterering enligt Ferdinand Lessings schema

Nygrekiska

Nygrekiska texter (efter 1453) transkriberas enligt schema angivet för svenska folkbibliotek efter Bibliotekstjänsts praxis för folkbiblioteken Pdf, 197.6 kB..

För romanisering av nygrekiska ange:

  • Transkribering enligt Btj:s praxis för folkbiblioteken

Persiska

Persiska translittereras enligt ALA-LC Romanization Tables, Persian Länk till annan webbplats. med undantag för utskrivning av korta vokaler som tas från Farhang-i buzurg-i sukhan (1. uppl.).

För romanisering av persiska ange:

  • Translitterering enligt LC:s tabell, utskrivning av korta vokaler enligt Farhang-i buzurg-i sukhan (1. uppl.)

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET