Instans av verk

Läs mer under Verk och uttryck

Föredragen titel

Kontrollera att titelformen för föredragen titel stämmer med svensk praxis. Ändra vid behov.

Exempel på föredragen titel

Medverkan och funktion

Läs mer under Relationer till Agenter.

 • Kontrollera alltid namnformer och ersätt de lokala entiteterna med länkade entiteter om sådana finns. Om länkade entiteter saknas, låt medverkande agenter ligga kvar som lokala entiteter. Vid behov, skapa auktoriteter enligt Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris.
 • Länka till korrekt funktion. Om beskrivningen endast innehåller koder behöver entiteterna inte länkas, länk skapas automatiskt då instansen sparas.

Språk

Kontrollera att beskrivningen är korrekt.

OBS! Om egenskapen Språk saknas och läggs till via funktionen Berika från mall, länkas den automatiskt till svenska. Ändra vid behov.

Libris

 • Språk

MARC21

 • 008/35-37

Kommentar

Rätta eventuella felaktiga länkningar till språkkoder.

Libris

 • Översättningens språk i klartext. Skapas automatiskt när Primär medverkan finns.

MARC21

 • 240 #l

Kommentar

I vissa importerade poster finns Egenskapen Språk/Benämning med publikationens språk i klartext, exempelvis "English" eller "Suomi". Radera denna egenskap, så att språket enbart ligger som länkad entitet.

Genre/form och ämnesord

Läs mer om Ämnesord och genre/form i Libris

Genre/form

Kontrollera att koderna är korrekta och komplettera med tillämpliga termer för genre/form.

Libris

 • Genre/form

MARC21

 • 008-koder
 • 655

Kommentar

Var extra uppmärksam på:

 • Skönlitterära verk. Poster som importeras från bibliotek som använder andra system och följer andra regler felkodas ibland vid import.
 • Barn- och ungdomslitteratur. Enligt Librispraxis ska skönlitteratur för barn alltid ha koden "Skönlitterärt verk, genre ej angiven" och detta kan behöva läggas till i importerade poster.

Ämnesord

Komplettera med tillämpliga ämnesord.

Libris

 • Ämnesord

MARC21

 • 648, 650, 651

Kommentar

Ämnesord från andra system kan ligga kvar.

Agenter som ämnesord

Libris

 • Agenter som ämne

MARC21

 • 600, 610

Kommentar

Om länkade entiteter saknas låt medverkande agenter ligga kvar som lokala entiteter. Ta då bort egenskapen Ingår i system/Konceptsystem.

Exempel på Agenter som ämne

Målgrupp

Libris

 • Målgrupp

MARC21

 • 008/22

Kommentar

Enligt Librispraxis är det obligatoriskt att ange målgruppskoder för barn- och ungdomslitteratur. För allmän barn- och ungdomslitteratur för alla åldrar används koden Barn och ungdom (0-16 år). För skolböcker/läromedel används Barn (ca. 10-12 år) / Läromedel. Övriga koder används inte i Libris. Kontrollera att de importerade posterna har rätt målgruppskod och ändra annars.

Klassifikation

Läs mer om Klassifikation.

DDK-klassifikation

För de bibliotek som följer Dewey decimalklassifikation:

 • Lägg till klassifikationskod från DDK eller kontrollera att den befintliga koden är korrekt. Efter kontroll ändra Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upphovsuppgift till ”23/swe”.

För bibliotek som inte följer Deweys klassifikationsystem:

 • Låt befintlig kod ligga kvar

Libris

 • DDK-klassifikation

MARC21

 • 082

Kommentar

OBS! Egenskapen Parallell upplagebeteckning går inte att lägga till manuellt. Om den saknas måste en ny DDK-kod läggas till.

SAB-klassifikation

För de bibliotek som följer SAB-klassifikation:

 • Lägg till klassifikationskod

Libris

 • SAB-klassifikation

MARC21

 • 084

Andra klassifikationssystem

Koder som tillhör andra klassifikationssystem kan ligga kvar.

Innehållstyp

Librispraxis är att använda kod enligt Term and Code List for RDA Content Typeslänk till annan webbplats.

Libris

 • Innehållstyp

MARC21

 • 336

Kommentar

Kontrollera att beskrivningen är korrekt och länka vid behov:

 • Om beskrivningen innehåller koder och/eller termer på engelska behöver entiteterna inte länkas. Länk skapas automatiskt då instansen sparas.
 • Om beskrivningen innehåller termer på annat språk än engelska måste entiteterna länkas.

Landkod för utgivande/producerande enhet

Libris

 • Kod för geografiskt område

MARC21

 • 043

Kommentar

Används normalt inte i Bibliografiska formatet, men ska ligga kvar oförändrad i importerade poster.

Exempel på landkod för geografiskt område
Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET