Instans av verk (Postimport)

För allmänna anvisningar om Instans av verk, se Verk och uttryck

Föredragen titel

Kontrollera att titelformen för föredragen titel stämmer med svensk praxis. Ändra vid behov.

För allmänna anvisningar, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

Exempel på föredragen titel

Medverkan och funktion

Kontrollera alltid namnformer och ersätt de lokala entiteterna med länkade entiteter om sådana finns. Om länkade entiteter saknas, låt medverkande agenter ligga kvar som lokala entiteter. Vid behov, skapa auktoriteter enligt Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris.Länka till korrekt funktion. Om beskrivningen endast innehåller koder behöver entiteterna inte länkas, länk skapas automatiskt då instansen sparas.

För allmänna anvisningar, se Relationer, Relationer till Agenter.

Språk

Kontrollera att beskrivningen är korrekt.

OBS! Om egenskapen Språk saknas och läggs till via funktionen Berika från mall, länkas den automatiskt till svenska. Ändra vid behov.

För allmänna anvisningar, se Verk och uttryck, Uttryckets språk

Libris

 • Språk

MARC21

 • 008/35-37

Kommentar

Rätta eventuella felaktiga länkningar till språkkoder.

Libris

 • Översättningens språk i klartext. Skapas automatiskt när Primär medverkan finns.

MARC21

 • 240 #l

Kommentar

I vissa importerade poster finns Egenskapen Språk/Benämning med publikationens språk i klartext, exempelvis "English" eller "Suomi". Radera denna egenskap, så att språket enbart ligger som länkad entitet.

Genre/form

Här anges dels termer som motsvarar MARC21-koder, dels genre/formtermer.

Kontrollera att koderna är korrekta och ändra eller radera dem annars.

Komplettera med tillämpliga termer för genre/form.

För allmänna anvisningar, se Verk och uttryck, Innehållets karaktär och Ämnesord och genre/form

Libris

 • Genre/form

MARC21

 • 008-koder
 • 655

Kommentar

Var extra uppmärksam på:

 • Koden "Bibliografi, b". Koden används om resursen är en bibliografi, inte om den innehåller en bibliografi.
 • Skönlitterära verk. Poster som importeras från bibliotek som använder andra system och följer andra regler felkodas ibland vid import.
 • Barn- och ungdomslitteratur. Enligt Librispraxis ska skönlitteratur för barn alltid ha koden "Skönlitterärt verk, genre ej angiven" och detta kan behöva läggas till i importerade poster.

Ämnesord

Komplettera med tillämpliga ämnesord.

För allmänna anvisningar, se Ämnesord och genre/form

Libris

 • Ämnesord

MARC21

 • 648, 650, 651

Kommentar

Ämnesord från andra system kan ligga kvar.

Libris

 • Agenter som ämne

MARC21

 • 600, 610
 • Om länkade entiteter saknas låt medverkande agenter ligga kvar som lokala entiteter. Ta då bort egenskapen Ingår i system/Konceptsystem.
Exempel på Agenter som ämne
 • Om en agent från ett annat konceptsystem ingår i en sammansatt term med underindelningar lämna entiteten intakt. Lägg till en ny länkad entitet, om sådan finns, och komplettera med genre/formtermer.
Exempel på agent som ämnesord med underindelning 2

Målgrupp

För allmänna anvisningar, se Verk och uttryck, Målgrupp

Libris

 • Målgrupp

MARC21

 • 008/22

Kommentar

Enligt Librispraxis är det obligatoriskt att ange målgruppskoder för barn- och ungdomslitteratur. För allmän barn- och ungdomslitteratur för alla åldrar används koden Barn och ungdom (0-16 år). För skolböcker/läromedel används Barn (ca. 10-12 år) / Läromedel. Övriga koder används inte i Libris. Kontrollera att de importerade posterna har rätt målgruppskod och ändra annars.

Klassifikation

För allmänna anvisningar, se Klassifikation.

DDK-klassifikation

För de bibliotek som följer Dewey decimalklassifikation:

 • Lägg till klassifikationskod från DDK eller kontrollera att den befintliga koden är korrekt. Efter kontroll ändra Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upphovsuppgift till ”23/swe”.

För bibliotek som inte följer Deweys klassifikationsystem:

 • Låt befintlig kod ligga kvar

Libris

 • DDK-klassifikation

MARC21

 • 082

Kommentar

OBS! Egenskapen Parallell upplagebeteckning går inte att lägga till manuellt. Om den saknas måste en ny DDK-kod läggas till.

SAB-klassifikation

För de bibliotek som följer SAB-klassifikation:

 • Lägg till klassifikationskod

Libris

 • SAB-klassifikation

MARC21

 • 084

Andra klassifikationssystem

Koder som tillhör andra klassifikationssystem kan ligga kvar.

Innehållstyp

Librispraxis är att använda kod enligt Term and Code List for RDA Content Typeslänk till annan webbplats

Libris

 • Innehållstyp

MARC21

 • 336

Kommentar

Kontrollera att beskrivningen är korrekt och länka vid behov:

 • Om beskrivningen innehåller koder och/eller termer på engelska behöver entiteterna inte länkas. Länk skapas automatiskt då instansen sparas.
 • Om beskrivningen endast innehåller termer på annat språk än engelska måste entiteterna länkas.

Landkod för utgivande/producerande enhet

Libris

 • Kod för geografiskt område

MARC21

 • 043

Kommentar

Används normalt inte i Bibliografiska formatet, men ska ligga kvar oförändrad i importerade poster.

Exempel på landkod för geografiskt område
Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET