Parlörer

Deweynummer för parlörer konstrueras genom att T4--834 (Audiolingualt förhållningssätt till språkliga uttryck för personer med ett annat modersmål) tillfogas till basnummer för det språk som lärs ut. Till detta tillfogas det språk som parlörens användare talar.

Thai på resan.

Kommentar: Thai parlör för svenskar.

Deweyklassifikation: 495.91834397 (Thai - audiolingualt förhållningssätt till språkliga uttryck för personer med ett annat modersmål - svenska)

Franska på resan.

Kommentar: Fransk parlör för svenskar.

Deweyklassifikation: 448.34397 (Franska - audiolingualt förhållningssätt till språkliga uttryck för personer med ett annat modersmål - svenska)

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET