Kurser och utbildningsmaterial

KB erbjuder utbildning i Dewey decimalklassifikation för de bibliotek som arbetar med Dewey eller funderar på en övergång till Dewey.

Kontakt: dewey@kb.se

Kurser

Vi erbjuder olika typer av kurser:

 • 1-dags introduktion avsedd för bibliotek som funderar på att börja med Dewey och vill veta mer om hur Dewey fungerar
 • 2-dagars klassifikationskurs avsedd för de katalogisatörer som på egen hand ska kunna konstruera Deweykoder. Kursen är under omarbetning för att kunna ges digitalt.
 • Fördjupningskurser i klassificering av särskilda ämnen ges vid efterfrågan.

Vi erbjuder också en utlokaliserad utbildning där vi kommer till er till självkostnadspris. Anmälningarna, bokning av lokal och andra praktiska arrangemang samt eventuella ekonomiska transaktioner mellan biblioteken sköts av det arrangerande biblioteket.

Anmälan

Anmälan samt information om kurstillfällen finns i Kalendariet Länk till annan webbplats.

Kursinnehåll

Utbildningsmaterial till kurserna finns på sidan Utbildningsmaterial. Observera dock att utbildningsmaterialet kan komma att förändras.

Introduktionskurs

Kursen är avsedd för:

 • personal på bibliotek som funderar på eller planerar att börja med Dewey
 • andra som önskar få en introduktion till Dewey

Efter introduktionen ska deltagarna:

 • ha fått översiktliga kunskaper om Dewey
 • känna till de allmänna principerna i Dewey
 • känna till några viktiga skillnader och likheter jämfört med SAB
 • kunna hitta vad en Deweykod betyder
 • kunna använda de verktyg för sökning och klassifikation som finns
 • veta mer om Dewey som hyllsystem
 • bättre kunna planera en övergång till Dewey

Klassifikationskurs

Kursen är avsedd för:

katalogisatörer som på egen hand ska kunna konstruera fullständiga Deweykoder.
Efter fördjupningskursen ska deltagarna:

 • kunna välja rätt Deweykod
 • kunna bygga nummer med de olika tabellerna, och enligt anvisningar i schemat
 • översiktligt känna till hur Dewey fungerar inom olika ämnesområden

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET