E-plikt

I enlighet med Lag (SFS) 2012:492 ska pliktexemplar av elektroniskt material levereras till KB inom tre månader efter publicering. Med leveranserna följer metadata som automatiskt omvandlas till bibliografiska poster i Libris.

Leveranser och metadata för e-plikt

Den som levererar e-plikt ska skicka metadata enligt KB:s specifikationer. Olika metadataspecifikationer gäller för olika leveranssätt.

KB tillhandahåller idag flera olika metoder för att leverera material online (Se bild ). När en leverantör har beslutat sig för en metod förbinder man sig även att leverera metadata enligt någon av våra specifikationer som kan vara mer omfattande än de begränsande uppgifter som lagen kräver.

Leveranssätt och deras metadataformat vid digitala leveranser till Kungliga biblioteket


Att leverera via ett för ändamålet uppsatt RSS-flöde lämpar sig bra för nyhetsmedia på webben. Större myndigheter och universitet brukar oftast lägga upp sina pdf-dokument med metadata enligt ”FGS-PUBL” eller OAI-PMH. För de stora aggregatorerna av musik kan däremot standarden från musik- och mediakonsortiet DDEX vara att föredra.

Producenter med liten utgivning använder i regel vår webbtjänst där man för varje levererat objekt kan fylla i obligatoriska och frivilliga metadata i ett formulär samt ladda upp filen eller filerna.

Nya metoder och specifikationer kommer att utvecklas allt eftersom i syfte att underlätta för leverantörerna men också för att säkra så bra metadata som möjligt för framtida behov.

Leveransspecifikationerna hittar man på KB:s sidor för leveransspecifikationerlänk till annan webbplats.

Vägledning och anvisningar för den som ska leverera finns på KB:s sidor för e-pliktlänk till annan webbplats.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET