Libris metadataflöde - en översikt

En stor mängd av de data som finns i Libris kommer in via olika automatiserade flöden. Den manuella katalogiseringen är en del av dessa flöden. Det innebär att det ofta finns en automatgenererad post som grund för katalogiseringen.

En utförlig beskrivning av Libris metadataflöden finns på Libris informationssidor Länk till annan webbplats..

Fullständighetsnivåer

De automatgenererade posterna läses in i Libris med olika fullständighetsnivå (kallas också beskrivningsnivå) och de olika nivåerna styr hur posterna behandlas i de automatiserade flödena.

Hantering av nivåer i de maskinella flödena:

  • Preliminära poster (nivå 5) ersätter preliminära poster (nivå 5)
  • Förhandsinformation (CIP-poster, nivå 8) ersätter förhandsinformation (nivå 8), samt preliminära poster (nivå 5)
  • Poster på godkänd nivå: miniminivå (nivå 3) och biblioteksnivå (nivå 7), ersätter förhandsinformation (nivå 8) samt preliminära poster (nivå 5)
  • Poster på godkänd nivå ersätts som regel inte av de maskinella flödena

Preliminära poster och förhandsinformation

Preliminära poster ska uppgraderas manuellt till godkänd nivå vid katalogisering. Förhandsinformation ska uppgraderas vid katalogisering när boken (motsvarande) har givits ut. När boken finns tillgänglig på det egna biblioteket, ska det Librisbibliotek som lägger bestånd även uppgradera förhandsinformationen till godkänd nivå. Observera att ändringar som ett bibliotek gör i förhandsinformationen kan komma att skrivas över, om inte nivån ändras till godkänd nivå (se ovan).

Mer information om fullständighetsnivåer finns på sidan Adminmetadata i Libris, Beskrivningsnivåer.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET