E-plikt

I enlighet med Lag (SFS) 2012:492 ska pliktexemplar av elektroniskt material levereras till KB inom tre månader efter publicering. Med leveranserna följer metadata som automatiskt omvandlas till bibliografiska poster i Libris.

Leveranser och metadata för e-plikt

Den som levererar e-plikt ska skicka metadata enligt KB:s specifikationer. Olika metadataspecifikationer gäller för olika leveranssätt.

KB erbjuder idag flera olika metoder för att leverera material online (se bild). När en leverantör har beslutat sig för en metod förbinder man sig även att leverera metadata enligt någon av våra specifikationer. Dessa kan vara mer omfattande än de begränsade uppgifter som lagen kräver.

Leveransmetoder och metadataformat

Leveranssätt och deras metadataformat vid digitala leveranser till Kungliga biblioteket

Att leverera via ett RSS-flöde lämpar sig bra för nyhetsmedia på webben.

Större myndigheter och universitet brukar oftast lägga upp sina pdf-dokument med metadata enligt ”FGS-PUBL” eller OAI-PMH. För de stora aggregatorerna av musik kan däremot standarden från musik- och mediakonsortiet DDEX vara att föredra.

Producenter med liten utgivning använder i regel vår webbtjänst. Där kan man för varje levererat objekt fylla i obligatoriska och frivilliga metadata i ett formulär samt ladda upp filen eller filerna.

Nya metoder och specifikationer kommer att utvecklas allt eftersom för att underlätta för leverantörerna. Syftet är också att säkra så bra metadata som möjligt för framtida behov.

Leveransspecifikationerna hittar du på KB:s sidor för leveransspecifikationer Länk till annan webbplats..

Vägledning och anvisningar för den som ska leverera finns på KB:s sidor för e-plikt Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET