Metadatabyrån i ny dräkt

Publicerad:

Metadatabyrån har fått ett nytt utseende. Vi har förnyat typsnitt, färger, meny och innehållsförteckningar.

Nu ansluter Metadatabyrån till KB:s nya stilguide för tjänster och har därmed ändrad färgskala och typsnitt. Meny och innehållsförteckningar har ny utformning. För att underlätta navigationen på sidor är sidornas innehållsförteckningar placerade mer synligt i högerspalten. Man ser också ytterligare en nivå i innehållsförteckningen.

Har du synpunkter och förslag angående Metadatabyrån? Kontakta oss gärna på metadatabyran@kb.se

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET