Ändrad praxis för film med språkval

Publicerad:

Nu ändras Librispraxis för film med språkval när huvudtiteln förekommer i manifestationen på mer än ett språk eller i mer än en skriftart enligt RDA 2.3.2.4

RDA 2.3.2.4länk till annan webbplats handlar om val av huvudtitel när huvudtiteln förekommer i manifestationen på mer än ett språk eller i mer än en skriftart och innehållet i resursen är skrivet, talat eller sjunget.

För film med språkval, det vill säga när man inte kan säga att det huvudsakliga innehållet är på ett visst språk, har Librispraxis varit att välja originaltiteln som huvudtitel (när den förekommer i manifestationen).

Denna praxis är nu borttagen och i fortsättningen följs RDA, det vill säga huvudtitel väljs efter ordning, layout eller typografi i informationskällan.

För att läsa de nya anvisningarna, se Film, Titel på mer än ett språk eller i mer än en skriftart.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET