Automatiskt skapade beståndsposter sigel S i Libris

Publicerad:

På KB pågår just nu ett inventeringsprojekt i vilket vi går igenom ett stort antal tryckta pliktlevererade titlar. Som en del av projektet kommer vi att automatiskt generera beståndsposter för KB (sigel S i Libris) då sådana inte redan finns. Eftersom beståndsposterna inte skapats manuellt har den bibliografiska posten inte granskats av KB. Posterna kommer att finnas i Libris från mitten av november.

Dessa beståndsposter är uppmärkta ”Inkommen för katalogisering”. Fältet ”Katalogisatörens anmärkning” innehåller frasen ”Automatiskt skapad beståndspost, Inventeringsprojektet 2021 INV2021)”.

Leveransstatus är ”Levererad” till dess att KB tilldelat hyllsignum. Innan så skett kan KB lokalisera skriften med hjälp av det tillfälliga löpnummer som finns i fältet Hyllsignum: löpnummer, föregånget av INV2021 (t.ex. ”INV2021-53”, där ”53” då syftar på löpnumret).

Automatiskt skapad beståndspost i Libris katalogisering
Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET