Förenklade rutiner för Digitala reproduktioner

Publicerad:

I samband med releasen av Libris version 1.24 har funktionen Skapa digital reproduktion i Libris ändrats. Anvisningarna i Metadatabyrån har uppdaterats enligt releasen.

I samband med Libris version 1.24 (2021-12-09) förändrades funktionen Digital reproduktion i Libris katalogisering. För en översikt över förändringarna, se versionsinformationen Länk till annan webbplats.. Anvisningarna för Digitala reproduktioner är uppdaterade så att de speglar förändringarna.

Egenskaper som beskriver den fysiska förlagan

Observera att vissa egenskaper skapas automatiskt i marcexporten men visas inte i Libris katalogisering, från och med Libris 1.24. Det gäller egenskaper som beskriver den fysiska förlagan:

  • upphovsuppgift
  • omfång
  • utgivning (Primär utgivning)
  • identifikator (hamnar i 020 #z i marcexporten)

Bärartyp

Det räcker nu att länka till bärartypen "onlineresurs" (RDA-term). Följande egenskaper skapas då i fortsättningen automatiskt vid marcexporten:

  • 007/00: "c" (= digitalt lagrade resurser)
  • 007/01 (= särskild bärarbeteckning): "r" (= fjärranslutning)
  • 008/23 (= form för manifestationen): "o" (= onlineutgåva)

Typanmärkningen Digital reproduktion

Typanmärkningen ”Digital reproduktion” i "Reproduktion av" genereras automatiskt i marcexportens 533 #a., men inte i JSON-LD. Vill man ha en annan typanmärkning för lokalt system behöver den anges manuellt.

Villkor för användning och åtkomst

"Villkor för användning och åtkomst" ska i första hand anges i samband med Tillhörande media. Under Villkor för användning och åtkomst " ska vi i fortsättningen länka till entiteter:

  • Fritt tillgänglig
  • Restriktioner för åtkomst
  • Öppen tillgång

Under Tillhörande media fungerar det för närvarande inte att ange en URI till en Creative Commons-licens, eftersom marcexporten då blir fel. För att ange en URI till en Creative Commons-licens, ange det under "Villkor för användning och åtkomst" direkt under Instans.


Frasen i marcexportens 856 #z (till exempel "Fritt tillgänglig via Kungliga biblioteket") genereras från egenskaperna "Utgivare" och "Villkor för användning och åtkomst" under "Tillhörande media / Mediaobjekt". Om utgivaren är en agent med flera led i namnet, använd i stället Offentlig anmärkning (856 #z).

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET