Uppdaterade anvisningar om titlar

Publicerad:

Med anledning av den nya versionen av Libris 1.30 har vi uppdaterat berörda anvisningar i Metadatabyrån. Förändringarna är en del av förberedelserna inför verk som länkbara entiteter i Libris.

Detta innebär ny praxis för hur du ska ange föredragna titlar för verk. Du ska bland annat beskriva översättningar på ett nytt sätt. En översikt över förändringarna hittar du på sidorna

Information om titelflytt i Libris version 1.30
Exempelsamling för titelflytt i Libris version 1.30

Observera att du ännu inte ska bryta ut verk i Libris.

Se också de nya sidorna Lathundar för verk i Libris:

Lathund för ett verk på originalspråk
Lathund för ett översatt verk
Lathund för samlingsverk, parallelltext

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET